Nämnd säger nej till att bygga kallbadhus

I ett medborgarförslag har idén om att bygga ett kallbadhus framförts. Nämnden säger nu nej till förslaget med hänvisning till andra stora investeringar i kommunen.

Kallbadhuset presenterades med ritningar i medborgarförslaget.

Kallbadhuset presenterades med ritningar i medborgarförslaget.

Foto: Katarina Hydén

Vadstena kommun2019-11-20 09:30

Förslagsställaren menar att ett kallbadhus skulle vara ett alternativ till att bygga en brygga. Behovet av toaletter och omklädningsrum skulle lösas samtidigt som ett kallbadhus skulle tillföra en attraktiv fritids- och turistaktivitet till Vadstena.

Samhällsbyggnadsförvaltningen som utrett frågan i samråd med kommunens fastighetsförvaltare och kultur- och fritid har kommit fram till slutsatsen att ett kallbadhus inte är en prioriterad kommunal investering. Kommunen står inför flera stora investeringsprojekt framöver.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför att avslå medborgarförslaget vid senaste sammanträdet i nämnden.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!