Medborgarförslag om bilpool kommer utredas

Medborgarförslag om kommunal bilpool utreds vidare - nu inom ramen för projektet Östgötautmaningen.

Vadstena kommun 6 september 2019 20:03

I våras beslutade kommunfullmäktige om att återremittera ett medborgarförslag om att inrätta en bilpool som kan nyttjas av kommunens invånare. Då skickades ärendet tillbaka för att utredning om man skulle kunna hyra ut elbilar eller bilar som går på biodrivmedel.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde var ärendet på nytt uppe.

– Nu pågår ju projektet Östgötautmaningen som Vadstena kommun är med i. En del av det här medborgarförslaget ingår i det, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M).

Östgötautmaningen handlar om att uppnå fossilfria transporter inom offentlig sektor.

– Utredningen blir klar under hösten och då ingår även bilpoolsfrågan i den utredningen, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa