Inga fler medborgarförslag till fullmäktige

Allmänhetens frågestund och möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige ska tas bort och ersättas med andra lösningar.

Vadstena kommun 12 september 2019 18:00

Frågan om kommunfullmäktiges arbetsordning har processats en tid inom Vadstenapolitiken. Mest genomgripande i förslaget till förändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning är att allmänhetens frågestund och möjligheten att lämna medborgarförslag till fullmäktige ska tas bort.

– Syftet är ju att förbättra, förenkla, snabba upp och tydliggöra. Det är ett gott syfte att det ska bli enklare med allting, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M) efter att frågan varit uppe på dagordningen vid senaste sammanträdet.

I en tjänsteskrivelse med anledning av föreslagna förändringar påpekas att allmänhetens frågestund syftar till att korta frågor ska kunna få korta svar, men att möjligheten att vid fullmäktigesammanträden ställa frågor har nyttjats i liten grad. 

När det gäller medborgarförslag innebär det att boende i Vadstena kommun kan få idéer och förslag politiskt behandlande, men den administrativa och politiska hanteringen av medborgarförslagen gör att det tar lång tid innan de besvarats. Det händer att det tar över ett år från att medborgarförslaget först accepterats av kommunfullmäktige, skickats till berörd nämnd för beredning och sedan via kommunstyrelsen komma tillbaka till fullmäktige för beslut.

Slutligt beslut om kommunfullmäktiges arbetsordning tas i kommunfullmäktige i höst. Den nya arbetsordningen föreslås börja gälla den 15 oktober. Från det datumet får medborgarförslag inte längre lämnas till kommunfullmäktige och allmänhetens frågestund försvinner. Det blir fortsatt möjligt att komma till fullmäktige som åhörare.

Istället för att lämna in medborgarförslag kommer man kunna lämna sina förslag via kommunens hemsida eller via blanketter i kommunhuset eller Infocenter. 

– Vi kan få in medborgarnas synpunkter, förslag och felanmälningar rakt in i förvaltningsorganisationen istället. Det blir en betydligt snabbare väg, säger stabschef Martin Berry. 

Rör det sig om en politisk fråga kan förvaltningarna lyfta frågan till politiken, men annars hantera ärenden direkt. I den nya lösningen kommer även andra än kommuninvånare kunna lämna synpunkter.

Kritiken mot att allmänhetens frågestund och medborgarförslagen försvinner från kommunfullmäktige har handlat om att dialogen och det mänskliga mötet försvinner.

– De möjligheterna vill vi istället öka genom att jobba med medborgardialoger. Syftet är att öka möjligheten till möte och dialog, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa