Detta var de hetaste frågorna under debatten

Många åsikter och högt till tak i årets politikerdebatt. I vissa frågor är politikerna överens, men i många fall har man vitt skild syn på hur man ska se på till exempel kommunens ekonomi.

Vadstena kommun 20 november 2019 22:00

Det har gått bra för Vadstena kommun i senaste tidens rankinglistor över skola och företagsklimat, men hur ser det ut nu? Tänker politikerna sitta still i båten? Och hur ska man tackla kommunens ekonomi, underhållet av kommunens fastigheter och problemen som följer med en allt äldre befolkning. Det ville MVT:s Lina handberg ha svar på när hon inledde debatten.

Alla partier har en vision om ett Vadstena som växer i invånarantal. För att kommunen ska växa krävs att flera bostäder byggs och att mer industrimark tas fram så att företag kan etablera sig i kommunen.

– Det ligger som ett fast uppdrag till vår samhällsbyggnadsförvaltning att undersöka var industrierna ska kunna växa, säger Anders Hedeborg (S).

Ska kommunen kunna få en inflyttning krävs bostäder.

Dag Källman (V) framför åsikten om att det behövs hyresbostäder och Frida Edholm (K) uttalar oron för att nya bostäder såsom kommande trygghetsboendet blir boenden enbart för kapitalstarka.

Anders Hedeborg (S) går så långt att han lovar 400 nya bostäder under mandatperioden i allafall om inte yttre begränsningar försvårar.

 

Kommunens fastighetsunderhåll har nyligen granskats och revisionsfirman framförde synpunkter om ett beräknat eftersatt underhåll motsvarande 66 miljoner kronor.

– Varje verksamhetsår ska ju bära sina kostnader även när det gäller lokaler och avskrivningar och det verkar som man inte haft någon underhållsplan för fastigheterna trots att man har så många fastigheter, säger Urban Tellström (KD).

Tellström menar att det uppskjutna underhållet får effekten att väldigt mycket underhåll nu måste göras på en gång.

– Och någon ska ju betala dem. Det bli ju ökade lokalkostnader för alla, säger han.

Anders Hedeborg svarar att det funnits planer, men att visst underhåll skjutits framåt och att vissa fastigheter som skolor och simhall nu är så gamla att större insatser krävs.

 

Allmänhetens frågestund och möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige kommer att försvinna. I den frågan är majoriteten och oppositionen inte överens.

– Jag är lite orolig för att det här mänskliga mötet försvinner, att vi politiker distanserar oss från våra medborgare, säger Frida Edholm (K).

Flera oppositionspartier vill ha kvar dessa möjligheter även om nya system införs parallellt. 

 

Kompetensförsörjning, att i framtiden få personal till vård och omsorg, blir en utmaning. 

Dag Källman (V) hävdar att kommunen måste göra mycket mera för att hantera situationen.

– Ska vi ha en fungerande omvårdnad framöver så måste vi satsa på personalen och personalens villkor. Det är det som är grundläggande för all omsorg, säger han.

Han menar att mera resurser också måste skjutas till för särskilda boenden.

– Vi är en kommun, en av de fem tyngst åldersbelastade i Sverige de närmaste åren. Det gäller att satsa nu och investera i människors välfärd. Det är den viktigaste investeringen som går att göra överhuvudtaget, säger han.

Kommunens ekonomi blir tuffare framöver och Peter Karlsson (M) redogör för anpassningar som behövs för att spara.

– Jag hoppas verkligen att besparingar och anpassningar inte sker långt ute i verksamheterna, säger han.

Digitalisering och samverkan är två sätt att minska kostnaderna.

– Att samverka med andra kommuner är en förutsättning för att vara en egen kommun som jag ser det, säger Peter Karlsson.

Politikerutfrågningen

Följande politiker närvarade under politikerutfrågningen som arrangerades i Petrus Magni skolas aula under tisdagskvällen:

Från majoritetspartierna: Anders Hedeborg (S), Peter Karlsson (M) och Tommy Kennberg (M).

Från oppositionspartierna: Urban Tellström (KD), Bo Johansson (C), Dag Källman (V), Björn Sandberg (SD) och Frida Edholm (K).

Den årliga politikerutfrågningen hölls i Petrus magni skolas aula och är ett samarrangemang mellan Motala & Vadstena Tidning och Företagarna i Östergötland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa