Bakläxan från DO: Kommunens bild är felaktig

Vadstena kommun har fått bakläxa från Diskrimineringsombudsmannen (DO) när det gäller rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Vadstena kommun 25 oktober 2019 12:00

När DO år 2017/2018 genomförde en tillsynsinsats riktad mot kommuner och landsting i syfte att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier uppmärksammades brister hos Vadstena kommun.

I en ny tillsyn har DO återkommit till kommunen och begärt att få ta del av de riktlinjer och rutiner kommunen har för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier i sin verksamhet.

Kommunen har lämnat in sin handlingsplan, men har nu fått bakläxa då DO anser att kommunen förmedlar en felaktig bild av de rättigheter och skyldigheter som framgår i det aktuella kapitlet i diskrimineringslagen. 

I kommunens handlingskrav krävs en skriftlig anmälan från den som utsatts för trakasserier, men lagen säger att arbetsgivare är skyldiga att utreda och vidta åtgärder då man får vetskap om det. Utredning och åtgärder ska alltså ske direkt vid kännedom och skriftlig anmälan ska inte krävas. Därför anser DO att Vadstena kommuns rutiner i frågan inte uppfyller kravet.

Vadstena kommuns stabschef Martin Berry meddelar att kommunen i välkomnar DO:s tillsyn som hjälper kommunen att bli bättre på detta område. 

"Vi tar till oss av kritiken och kommer att genomföra de ändringar i dokumentet som DO bedömer behövs för att efterfölja diskrimineringslagstiftningen", skriver han i ett e-postmeddelande.

DO kommer under 2020 kontrollera att kommunen vidtagit åtgärder utifrån beslutet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa