Nu blir telefonerna trådlösa utanför Tjällmo

Sedan juni 2019 är det fasta telefonnätet nedsläckt utanför Tjällmo tätort, nu påbörjas nedtagningen av stolpar och ledningar.

Tjällmo 28 juni 2020 08:00

Sedan drygt ett år tillbaka har det gamla kopparnätet utanför Tjällmo varit avstängt och nu är nedmonteringen av luftkabeln och stolpar i full gång. 

undefined
Det gamla kopparnätet eller de luftburna telefonledningarna plockas ner utanför Tjällmo.

Det är företaget Skanova, ett svenskt telebolag som är dotterbolag till statliga bolaget Telia Company, som äger och har hand om nedmonteringen av det fasta telefonnätet i området. 

De anger på sin hemsida flera orsaker till avvecklingen av kopparnätet, bland annat den digitala utvecklingen och den minskade efterfrågan och driftsäkerheten för kopparnätets tjänster.

undefined
Det gamla kopparnätet eller de luftburna telefonledningarna plockas ner utanför Tjällmo.

 

Inte bara utanför Tjällmo tätort kommer kopparnätet att avvecklas. På totalt 9 områden i Motala kommun är avvecklingen planerad, enligt Telia. 

– Kopparnätet stängdes i områdena Hågra, Isefall och Tyle för ett år sedan. Det är i de områdena som vi nu tar ned stolpar och ledningar. Det vill säga, vi tar bort de delar som inte längre används, säger Inger Gunterberg som är pressansvarig på Telia Company. 

På de ställen där beslut om avveckling finns, och där stängningsdatumet är kortare än sju månader framåt i tiden, kommer Skanova inte att underhålla eller reparera kopparnätet. Skanova rekommenderar att abonnenten i det fallet övergår till alternativa lösningar, meddelar Telia. 

undefined
Det gamla kopparnätet eller de luftburna telefonledningarna plockas ner utanför Tjällmo.

I nedtagningsarbetet tar man hänsyn till olika väder och årstiders förutsättningar. 

– Nedmontering av ledningar och stolpar pågår året runt, men på olika platser. Vi försöker hela tiden planera så att vi minimerar transporter. Vi tittar också på hur marken är. Om det är det mycket blött i marken, alternativt djup snö och tjäle, måste man ta hänsyn till det i planen, säger Inger Gunterberg. 

Dessutom meddelas berörda markägare. 

– Markägaren kontaktas alltid när vi behöver tillträde för att genomföra nedmonteringen.

Nedmonteringen börjades den 10 februari i området benämnt Tyle, den 28 maj i Hågra och i området Isefall planeras nedmonteringen att starta under sommaren. 

Det är många stolpar och flera kilometer kopparledning som plockas ner. 

– Det blir drygt 700 stolpar och all koppartråd mellan dem och in till husen.

undefined
Det gamla kopparnätet eller de luftburna telefonledningarna plockas ner utanför Tjällmo.

Kopparledningarna lämnas till skrotåtervinning och de bästa stolparna lagras och återanvänds sedan på platser där kopparnätet finns kvar.

– De övriga stolparna går till destruktion. De innehåller miljöfarligt impregneringsmedel, det är därför man aldrig ska använda gamla telefonstolpar. 

Avveckling kopparnätet

På totalt 9 områden i Motala kommun är en avveckling av kopparnätet planerad enligt ett dokument på Telias hemsida där huvudstationen för områdets kopparnät anges samt avstängningsdatum:

BJÖRKEN MOTALA 6/3/2019

BONA MOTALA 6/3/2019

HÅGRA MOTALA 6/3/2019

ISEFALL MOTALA 6/3/2019

KARLSBY MOTALA 6/3/2019

TYLE MOTALA 6/3/2019

KRISTBERG MOTALA 5/31/2020

VARV MOTALA 5/31/2020

GODEGÅRD MOTALA 3/31/2021

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa