Tar bort platser från vårdutbildning

Till hösten minskar Linköpings Universitet antalet studieplatser på sjuksköterskeprogrammet. Genom att minska antalet platser hoppas universitet att fler studenter kommer att få förutsättningar att klara examen.

21 mars 2019 20:23

I augusti 2018 när höstterminen drog igång var det en stor majoritet av studenterna i termin tre på sjuksköterskeprogrammet vid LiU inte klarade en terminsexamination. Endast 23 procent av de 81 som skrev godkändes. För de studenter som skulle påbörja termin 5 innebar det underkända resultatet att de fick ta studieuppehåll och inte kunde påbörja terminen.

– Det är klart att det sticker ut men det är en examination av de cirka 70 vi gör varje år, säger Helen Marklund, universitetslektor och programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings Universitet.

– När vi tittade på motsvararande examination i december låg siffran på 48 procent och det brukar ligga däremellan.

Vad orsaken är till att så få godkändes vid examinationen i augusti kan inte Helen Marklund svara på ännu.

Enligt Ann-Christine Josefsson, studievägledare vid LiU, har den aktuella tentan diskuterats mycket på universitetet. Från studenthåll har kritik riktats bland annat i media om att examinationerna har blivit för svåra och att studenterna inte får en rättvis chans.

– Det gäller att det inte blir pajkastning, alla vill ju samma sak, att studenterna ska gå ut med goda kunskaper och med fokus på patientsäker kunskap.

Trenden med färre godkända studenter har setts i hela landet de senaste åren och sjuksköterskeprogrammet har debatterats flitigt i media. Bakgrunden är att regeringens satsning på 700 fler utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammen i landet inte ger önskat resultat. I stället för fler sjuksköterskor blir det fler som inte klarar utbildningen.

En förklaring är att det har varit svårt att fylla utbildningsplatserna vilket i sin tur har gjort att antagningskraven har sjunkit.

– Meritvärdena, det vill säga medelvärdet av gymnasiebetyg och högskoleprov, har sjunkit regelbundet de sista fyra, fem åren och det slår ut nu. Någonting säger det ju om man inte har så höga betyg från början. Man kanske inte alltid har så goda förutsättningar att klara akademiska studier, säger Ann-Christine Josefsson.

I Norrköping fylldes inte alla platser till vårterminen 2019. Den lägsta som antogs hade 0,05 i högskolepoäng (maximalt är 2,0) vilket motsvarar 12 i betyg. Tidigare låg snittet på 17–18.

Till hösten har LiU beslutat att antalet utbildningsplatser ska minska till hösten från totalt 162 till 129, varav 66 är i Linköping och 63 i Norrköping.

Linköpings universitet är på det hela det lärosäte som utbildar flest sjuksköterskor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser