Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att stärka folkbiblioteken i landet. 225 miljoner kronor om året ska fördelas till Sveriges kommuner under åren 2018–2020.

I den senaste omgången fördelas 70 miljoner kronor. Drygt 2,8 miljoner kronor hamnar i Östergötland. Mjölby kommun får till exempel 250 000 kronor för att skapa ett så kallat "maker space" och Finspångs kommun får 400 000 kronor för att anställa en uppsökande bibliotekspedagog.

– Stärkta bibliotek har tydligt visat på kommunernas intresse för att vitalisera diskussionen om bibliotekens framtid, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet, i en kommentar.

– Det är roligt att konstatera att över 90 procent av landets 290 kommuner har sökt och beviljats bidrag, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef Kulturrådet. Vi noterar också att fler insatser vänder sig till ungdomar.

Från kommunerna sida finns en stor variation av insatser man vill satsa på –  som meröppna bibliotekslokaler, digital delaktighet, attraktiva rum, pop-up-bibliotek, teknik, samt uppsökande verksamhet till äldreboenden och förskolor. Kulturrådet har valt att prioritera kommuner som inte fått bidrag alls tidigare eller kommuner som endast fick en mindre summa vid förra fördelningstillfället.

Kulturrådet anser att det finns ett behov av breddad kompetens genom till exempel språkcoacher, it-pedagoger och fritidspersonal i ansökningarna.