Sjukvårdens minus – en halv miljard

Nu är bokslutet för Region Östergötland klart. Sjukvårdens ekonomi blöder. Underskottet för 2018 blir över en halv miljard kronor vilket är en rekordstor siffra.

30 januari 2019 11:50

I dag träffas de förtroendevalda ledamöterna i regionstyrelsen för att ta del av regionens bokslut för 2018. Det blir ett dystert sammanträde. Den ekonomiska kurvan som visar Region Östergötlands ekonomi pekar inte bara nedåt utan stupar brant.

Bokslutet visar ett minus på 517 miljoner kronor i sjukvården. Och ett underskott i regionens totala budget på 305 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet var ett plus på 135 miljoner kronor.

Men redan i augusti visade delårsrapporten att kurvan gick åt fel håll och prognosen visade då ett minus på 160 miljoner kronor i regionens totala budget. Det blir många stora siffror att ha koll på men läget är mycket allvarligt enligt flera av regionstyrelsens ledamöter, däribland Marie Morell (M), oppositionsråd:

– Det är unikt att gå med hela 305 miljoner i underskott för hela regionens verksamhet. Bara den sjukvårdande verksamheten har ett rekordunderskott på 517 miljoner, vilket är det största underskottet för ett enskilt år någonsin.

Inte sedan 2003 har regionen (dåvarande landstinget) haft ett underskott för hela verksamheten.

Moderaterna och Kristdemokraterna är djupt oroade, liksom Vänsterpartiet som länge förespråkat en skattehöjning. Vänsterpartiets gruppledare Emil Broberg är inte förvånad

– Vi har sett detta komma länge. Vi har en sjukvård som är strukturellt underfinansierad. Det krävs mer resurser till sjukvården. Annars väntar katastrofala nedskärningar, säger Emil Broberg.

KD, M och V ger den styrande koalitionen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern ett stort bottenbetyg. Gruppledaren Per Larsson (KD) är djupt oroad över den ekonomiska situationen och instämmer i kritiken.

–Vi har varnat för vårdkrisen under flera år. Vi har sett att väntetiderna har ökat, att andelen patienter som vårdas på fel avdelning är fler än någonsin och att vi har stora rekryteringsproblem i våra dygnet-runt-verksamheter. Det här har nu medfört ett rekordstort underskott för den sjukvårdande verksamheten.

Som vi tidigare har berättat har den styrande koalitionen med S, MP, C och L, som även styrde regionen förra mandatperioden, infört ett historiskt sparpaket på drygt 1,2 miljarder kronor de kommande tre åren. Men det byggde på de gamla siffrorna. Frågan är vad som ska till för att vända vårdkrisen.

– Efter fyra år med koalitionen kan vi nu tyvärr krasst konstatera att ladorna är tomma. Samma partier styr nu vidare denna mandatperiod, men det kommer krävas förändring i det politiska ledarskapet för att kunna vända den här utvecklingen, säger Per Larsson.

V vill höja skatten med 60 öre vilket skulle tillföra 528 miljoner kronor inom tre år. I dagsläget betalar varje östgöte 10,70 kronor. Enligt uppgift till redaktionen är det något som även tjänstemännen börjar räkna på.

– När socialdemokraterna styr med borgerliga partier så är ju en låg skatt viktigare än en fungerande välfärd. Det ser vi här i Östergötland på samma sätt som vi nu ser det på nationell nivå där skattesänkningar för miljonärer går före pengar till vår gemensamma välfärd, säger Emil Broberg.

Tre andra regioner har valt att höja skatten; Skåne, Blekinge och Jönköping. Men en höjd skatt har de andra partierna i Region Östergötland sagt nej till. Frågan är om de nu börjar tänka om. I en intervju förra veckan berättade Socialdemokraternas ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Thorbjörn Holmqvist att “ingenting är uteslutet”.

M och KD har redan provat konceptet med höjd skatt när de styrde med alliansen och har i tidigare intervjuer sagt att de tror på andra lösningar. De vill se över hela regionen som organisation och "vända på varje sten". I samband med att regionfullmäktige i november skulle ta beslut om finansplanen för de tre kommande åren fick de gehör för en lista med tilläggsuppdrag för regionstyrelsen. Förslagen var hämtade från deras eget budgetförslag.

– Uppdragen handlar om allt från ersättningssystem, morgondagens kompetensförsörjning och resursfördelning till effektivisering av administrativa processer och en primärvårdsreform. Vi kräver att de nu verkställs för att kunna påbörja arbetet att vända på utvecklingen, säger Marie Morell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser