Räddningstjänsten kritiserar kritik

Bristen på deltidsbrandmän fick räddningstjänsten att organisera om Borensbergsstyrkan. Länsstyrelsen reagerade, men får nu kritik.

8 januari 2015 17:47

MVT kunde nyligen berätta att bristen på deltidsbrandmän i Borensberg fått konsekvensen att beredskapen ändrats.

Dagtid blir utryckningstiden längre när styrkan inte längre är fulltalig utan måste förstärkas med hjälp från Kvarn eller Motala. Det saknas också rökdykare dagtid.

Beslutet får kritik från länsstyrelsen, men inte i sak utan för att kommunen inte meddelat dem om förändringen.

– Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett handlingsprogram där man beskriver hur beredskapen ska se ut. Om man ändrar den ska programmet ändras och det ska tas ett nytt politiskt beslut. Om man förändrar förutsättningarna för beredskapen ska man stämma av med Länsstyrelsen om handlingsprogrammet ska ändras eller inte, säger Carl Granström på länsstyrelsen.

Räddningschef Jan Eriksson tycker att de åtgärder som vidtagits gör att skyddet är så gott som möjligt. Han menar att länsstyrelsens kritik är för hård.

Från länsstyrelsens sida kommer man att ha en dialog med Motala under början av 2015 om vilken beredskap som är rimlig på kort och lång sikt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!