Östgötacentern eniga om dödshjälp

Svårt lidande människor har rätt till dödshjälp i livets slutskede. Det tycker Östgötacentern som i helgen tog beslut om att ställa sig bakom motionen om rätt till dödshjälp.

26 mars 2017 21:00

Under lördagen behandlades riksdagsledamoten Staffan Danielssons (C) motion i frågan om dödshjälp, vid Östgötacenterns distriktsstämma i Vreta Kluster, nära Linköping. En enig distriktsstyrelse avstyrkte motionen. Men efter Staffan Danielssons inlägg på stämman, där han ifrågasatte det etiska i att en lidande människa väljer att hungra sig till döds i stället för att få ett barmhärtigt slut, ställde sig stämman bakom honom. Med röstsiffrorna 58-43 fick Danielssons igenom sin motion om att utreda rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

Danielsson, som länge har kämpat för frågan, inledde sitt inlägg på stämman med att berätta att han talade med hela sitt hjärta.

– Jag är glad för att stämman vågade ta ett sådant här modigt beslut. Det kan vara det första partidistriktet i ett svenskt riksdagsparti som gör det, säger Staffan Danielsson.

Han påpekar att det rör sig om få fall där dödshjälp skulle bli aktuellt, men att de är ack så viktiga.

– Det handlar om svåra fall av kol, cancer eller ALS, som jag känt flera med, säger Danielsson.

–Jag är övertygad om att Sverige inom en del år inför en strängt reglerad rätt till dödshjälp, av barmhärtighet och av respekt för individens yttersta vilja. Frågan har mognat och tabut har börjat släppa", säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Glenning Ströberg