Regionen slopar bonus för sjuksköterskor

Region Östergötland satsar 40 miljoner kronor på löner till särskilt yrkesskickliga. Och redan nu slopas dygnet-runt-bonusen – ett beslut som får både ris och ros.

Östergötland 15 november 2019 17:30

I veckan tog regionstyrelsen beslut om att satsa 40 miljoner nästa år på sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som har lång erfarenhet och särskild kompetens. Satsningen som införs 1 april 2020 görs med extra fokus på särskilt yrkesskickliga i dygnet runt-verksamhet (24/7). 

Beslutet innebär också att den bonus som hittills getts till sjuksköterskor i 24/7-verksamheterna är slopad sedan 31 oktober. Orsaken är att bonusen inte har lett till en ökad bemanning. Men beslutet oroar oppositionen, KD och M, trots att de tidigare inte stöttat bonussystemet.

– Vi är riktigt oroade att ännu fler personer som jobbar i redan sköra verksamheter kommer att sluta, säger Marie Morell (M), andre vice ordförande i regionstyrelsen. Det blir ingen ersättning alls i de här verksamheterna under fem månader framåt och vi är förvånade att Vårdförbundet inte drivit på det mer, inte minst med kommande julhelger.

 

M och KD har därför yrkat på att beslutet återremitteras och för att även inkludera en generell höjning av ob-tillägg. 

– Det behövs en kombination av båda, säger Marie Morell. Vi behöver personer som vill jobba obekväm tid och även de som satsar långsiktigt. Vad är det som säger att en individ som är särskilt yrkesskicklig vill jobba julafton exempelvis? Det är där den kritiska punkten uppstår.

I den styrande koalitionen är Alexander Höglund (L) talesperson då han är ordförande i personalberedningen. Han anser att satsningen ligger helt i linje med den överenskommelse som arbetsgivaren och Vårdförbundet tecknade före sommaren.

– Satsningen innebär ett stort steg mot att sjuksköterskan får möjligheter till en lönekarriär och det är något som alla sjuksköterskor inom vår verksamhet kan komma inom räckhåll för. En generell satsning på höjda ob-tillägg inom samma budget riskerar att urvattna den beslutade lönesatsningen.

 

Emma Klingvall, avdelningsordförande på Vårdförbundet Östergötland är nöjd med satsningen.

– Både politiker och tjänstemän förstår äntligen vikten av att värdera upp oss i vår grundlön. Vi blev tillfrågade om bonusen men för oss är ersättningar som bonus och ob sådant som kan tas bort när det blir ekonomiskt svåra tider. 

Från början infördes bonusen som ett treårigt projekt år 2015. I november 2018 beslutade regionstyrelsen att förlänga den till 31 oktober 2019. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa