Regeringen satsar på specialistsjuksköterskor

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor årligen till karriärtjänster för specialistsjuksköterskor. Satsningen ska stärka bemanningen och få fler att stanna i yrket.

Östergötland 14 september 2019 14:05

Behovet av specialistsjuksköterskor är stort och i takt med en alltmer avancerad vård ökar behovet. För att stärka kompetensen och locka flera specialistsjuksköterskor föreslår regeringen nu att statsbudgeten för 2020 utökas med 100 miljoner kronor per år de kommande tre åren till så kallade karriärtjänster. I Östergötland har sådana utbildningsplatser funnits sedan 2016. Sjuksköterskor får vidareutbilda sig med grundlön inom bristområden där verksamheten har behov av specialistkompetens. 

Förslagets bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Kerstin Sjöberg (C), gruppledare i Region Östergötland och tredje vice ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden säger:

– Detta är en viktig signal för att utveckla och förbättra svensk sjukvård. En lång utbildning ska också märkas i lönekuvertet. Att öka möjligheterna till karriär för sjuksköterskorna kommer innebära att fler blir kvar i yrket, samt att fler också söker sig dit. Det behövs fler händer i vården.

Än är det oklart hur mycket pengar det handlar om för Östergötlands del. Vanligtvis ligger regionens andel av de nationella statsbidragen på 4,5 procent, vilket skulle innebär att Region Östergötland får 4,5 miljoner kronor.

– Regeringens statsbidrag är väldigt viktiga för att vi ska kunna vidareutbilda specialistsjuksköterskor och sedan erbjuda dem goda arbetsvillkor, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa