Ministerns besked: Järnvägen ska byggas

Höghastighetsjärnvägarna ska byggas och beslutet ska fattas den här mandatperioden. De beskeden gav infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på besök i Linköping.

Östergötland 7 november 2019 06:00

Tomas Eneroth var egentligen i Linköping för att prata inför de cirka 200 besökarna på den årliga drönarmässan, UAS Forum. Men han tog sig också tid att svara på våra frågor kring höghastighetståg och Ostlänken.

Vad är din bedömning, kommer höghastighetsjärnvägarna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö att byggas?

–  Absolut! Det ingår i januariavtalet. Det vi diskuterar är tempot. Regeringens ambition är att ta fram en finansieringslösning som påskyndar arbetet, så att de nya stambanorna kan komma i full systemkapacitet till 2040. Det kräver en finansiering utanför den vanliga, nationella planen. Jag tänker inte acceptera att nya stambanor tränger ut andra angelägna infrastruktursatsningar, som Sydostlänken eller Norrbotniabanan.

Höghastighetsbanorna är kostnadsberäknade till 230 miljarder kronor. Ska de lånefinansieras?

– Finansieringen ska vi diskutera med de andra partierna. Men det finns inga fria luncher. Vare sig vi talar gröna obligationer, OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan) eller till och med rent privat finansiering, så kommer bygget av nya stambanor att bli en statsfinansiell belastning.

 

Tror du på ett beslut under mandatperioden?

– Ja, det gör jag.

Hur stor majoritet krävs för att ni ska vilja fatta ett sådant beslut?

– Det är ingen tvekan om att jag velat eftersträva en så bred uppslutning som möjligt. Jag trodde nog att den skulle vara bredare, eftersom det var en moderatledd alliansregering som påbörjade arbetet med Sverigeförhandlingen. Sedan dess har moderaterna stängt dörren, öppnat den och stängt den igen. Jag sparkar gärna in den där dörren, för jag tycker att det är viktigt med en bred uppslutning när vi talar om det största industriella projektet i modern tid.

 

Du pratar om Moderaterna. Men även L och Kd har ju uttalat sig negativt om höghastighetsjärnvägarna på senare tid?

– Liberalerna står bakom januariavtalet, där de nya stambanorna ingår, och det är inget smörgåsbord där man kan välja och vraka. Kd får väl ta sin diskussion på sitt ting.

Pågår det förhandlingar med oppositionspartierna?

– Just nu är de pausade, men jag kommer att återuppta dem framöver.

Ostlänken (Linköping–Järna) är ju en av de delar som redan är beslutade. Ser du något scenario där Ostlänken skulle kunna stoppas?

– Nej, det kan jag inte se, annat än om Trafikverket skulle stöta på praktiska hinder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa