Läkare: Svårt att definiera yrkesuppgifter

På neurologiska kliniken jobbar läkarstudenter som underläkare i patientnära arbete. Men de utför bara läkaruppgifter, enligt verksamhetschefen.

Östergötland 19 september 2019 06:00

Även neurologiska kliniken på US har brist på sjuksköterskor. Två somrar i rad har kliniken tagit in läkarstudenter för att fylla på personalstyrkan. 

– Men de har inte jobbat som sjuksköterskor. Vi har haft en utökad läkarbemanning eftersom sjuksköterskorna har haft fler patienter per sköterska, säger Patrick Vigren, verksamhetschef. I ett av vårdlagen har läkarna haft lite mer patientnära uppgifter, till exempel att ge vissa läkemedel.

Vad som räknas som sjuksköterske- respektive läkaruppgifter är otydligt och finns inte definierat i lagstiftningen. Båda yrkesgrupperna får ”administrera läkemedel”.

– I bådas fall är det upp till den professionella bedömningen om man känner sig trygg med just det läkemedlet. Hos oss var det ett begränsat antal läkemedel som underläkarna skulle ge och det fick de en särskild utbildning för.

Det handlade om läkemedel som skulle ges intravenöst, exempelvis blodtrycksmedicin som ges direkt i blodet. Underläkarna gick en dags utbildning där man bland annat övade på övningsarmar.

– De sjuksköterskeuppgifter som en läkare inte kan utföra är de som kräver omvårdnadskompetens, det handlar om omvårdnadsbedömningar kring patientens hälsotillstånd, exempelvis förebyggande av trycksår och kompetens för nutrition. Men hos oss har underläkarna bara utfört läkaruppgifter.

Totalt fem underläkare jobbade mer "patientnära" och då i täta team med klinikens åtta ledningssjuksköterskor som har specialistutbildning och flera års erfarenhet. 

– De har heller aldrig jobbat själva, säger Patrick Vigren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa