Akuta åtgärder sätts in på US

Läget blir alltmer akut på Universitetssjukhuset. Nu vidtas en rad åtgärder för att förhindra att fler vårdplatser stängs.

Östergötland 21 september 2019 10:00

Utskrivningsbara patienter blir kvar på sjukhuset, patienter flyttas mellan olika kliniker men många vårdavdelningar är redan överbelagda. Bristen på personal och stängda vårdplatser har förvärrat situationen den senaste tiden på framför allt Universitetssjukhuset.

Häromdagen skickade regionens två vårddirektörer ut ett meddelande ut till berörda chefer på regionens tre sjukhus med en uppmaning om en rad åtgärder för lösa det akuta läget. Annars är risken att fler vårdplatser behöver stängas framöver. 

Det handlar bland annat om att se om utskrivningsklara patienter kan dela enkelrum och som tidigare se om vissa patienter kan skickas till Motala, Finspång eller Norrköping. Alla kliniker uppmanas att överväga om vissa patienter kan övernatta på hotell eller på Ronald Mcdonalds hus. Vuxna kirurg- och ortopedpatienter kan få vårdas på barnkirurgen i mån av plats och samtliga kliniker uppmanas följa rutiner för att utskrivningsbara patienter ska lämna US.

Situationen är bekymmersam minst sagt, enligt Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör på Universitetssjukhuset i Linköping:

– Vi har varit tvungna att inventera läget och vilka lösningar som finns. Men sedan har ju inte allt gått i lås ännu. Vi har behövt samla oss om vårdplatsläget i regionen, vi äger vårdplatserna tillsammans och måste hjälpas åt. Och den synen har vi nu.

Universitetssjukhuset har varit mest drabbat av överbeläggningar och stängda vårdplatser. 

Att läget har förvärrats den senaste tiden beror på att kardiologiska kliniken i Linköping har brist på sjuksköterskor vilket har resulterat i att vårdplatser har fått stänga. 

– Ett av de största problemen är att många utskrivningsbara patienter bli kvar på US. Drygt 20 vårdplatser per dag upptas av patienter som är medicinskt färdigbehandlade och väntar på att komma vidare till korttidshem och liknande. Det är många för oss. Vi har intensifierat dialogen med Linköpings kommun som egentligen skulle ta hand om de här patienterna varje dag, säger Ninnie Borendal Wodlin.

De listade åtgärderna handlar även om att lösa vårdplatssituationen på längre sikt. 

Fyra extra vårdplatser har öppnats på GAVA, geriatriska akutvårdsavdelningen och fyra finns tillgängliga på kardiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset. I Finspång finns möjligheter att öppna vårdplatser förutsatt att specialistläkare kan avsättas för det. Läkare från kardiologen ska även stötta akutmottagningen på US.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa