Under oktober till mars är risken stor att anställda inom förskola, skola och omsorg drabbas av influensa i samband med sitt arbete. Ett sätt att förhindra smittspridning skulle då vara att ta bort karensdagen. Det menar en S-politiker i en motion.

Kommunstyrelsens personalutskott har tittat på frågan och de vill inte ställa sig bakom förslaget. De hänvisar då till att karensdagens omvandlats till ett karensavdrag vilket är ett mer rättvist system eftersom det inte slår lika hårt mot personal som jobbar oregelbundna arbetstider.

Frågan ska slutligen avgöras av kommunfullmäktige.