Vill inte kommentera hamnbygget

Det är för tidigt att kommentera enskilda synpunkter på hamnparkeringsplanerna. Det är kommunens svar i dagsläget.

30 april 2018 18:30

Det har kommit in många synpunkter kring planerna på ett bostadshus på hamnparkeringen. Men i dagsläget vill kommunen inte ge några mer detaljerade kommentarer kring dessa.

– Det är för tidigt i processen än så länge för oss att kommentera enskilda synpunkter. Vi är i ett tidigt skede och håller på att sammanställa de synpunkter som kommit in, säger planchef Lena Petersson Forsberg.

Just nu avvaktar man dock också flera utredningar som pågår. Det handlar om att titta i ett större perspektiv på hur man ska lösa evenemangsytorna, trafiken och parkeringssituationen.

– Vi tittar på hela centrum där, ja i stort sett hela Motala stad. Lalandias planerade etablering kommer ju också att påverka de här frågorna, säger Lena Petersson Forsberg och fortsätter:

– Vi behöver ha någon form av indikation om vilka handlingsalternativ som finns i de här frågorna innan vi kan gå vidare. Men det är ju flera av de synpunkter som kommit in som berör just de här frågorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa