Varamon är ett populärt utflyktsmål i sommartider. Men också ett populärt samtalsämne. Förra året var diskussionerna om skötseln av badet omfattande. Därför valde kommunen att i år ta ett krafttag kring renhållningen av stranden och närområdet.

Nu vill kommunen veta hur satsningen tagits emot av Motalaborna. Därför har man på sin hemsida en enkät där invånarna kan tycka till om renhållningen. Även besökare utifrån får lov att delta i undersökningen. Resultatet ska sedan jämföras med enkäter genomförda innan det riktade arbetet inleddes.