"Vi kommer att sälja fastigheten"

Alliansen vill sälja fastigheter där kommunen inte bedriver verksamhet. För den tidigare förskoletomten i Agneshög finns dock inga planer – trots läget intill Lalandias planerade anläggning.

19 augusti 2019 09:30

Sommaren 2017 stoppade den dåvarande majoriteten plötsligt arbetet med att riva och återuppbygga Agneshögs förskola. Orsaken till panikstoppet var att det varit delade meningar bland politikerna om bygget skulle genomföras eller om förskolan skulle byggas upp någon annanstans istället. Barn och personal hade man dock redan flyttat till tillfälliga lokaler och förskolan var utrymd.

I dag pågår arbetet med att planera för nya förskolor på tomten där Råssnässkolan i dag ligger. Där har man dock stött på patrull eftersom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har synpunkter på att man vill riva skyddsrummen som finns i Råssnässkolan. Det har inneburit att man än så länge inte kunnat riva byggnaderna.

Någon rivning av den gamla förskolan vid Agneshög har inte heller skett. I en av byggnaderna bedrivs nattöppen förskola, men de övriga står tomma.

– Fastigheten finns med i vår lokalpool över möjliga objekt som kan säljas, men vi är inte igång med någon försäljning, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund.

Tidigare har politikerna tagit beslut om att låta sälja Gamla Motala Verkstad, Skogsborg, Villa Ekenäs, Sankt Anna och Rundradiomuseet. Något sådant beslut finns dock inte gällande Agneshögs förskola.

– När det kan bli att man går vidare med Agneshög vet jag inte. Vi ser över alla fastigheter där det inte bedrivs någon kommunal verksamhet, men här finns inget sådant beslut, säger Hanna Hammarlund.

Fastigheten ligger dock i ett område som framöver kan bli ordentligt attraktivt. Om Lalandias planering blir av som planerat skulle förskoletomten ligga bra till för företag som vill etablera sig i närheten av badlandet.

– Ett problem där är att detaljplanen i dag talar om allmänt ändamål. Det är en gammal beteckning som används för kommunal verksamhet och vissa typer av kontor. Om man vill göra något annat med tomten behöver man ändra detaljplanen, säger Hanna Hammarlund.

Kommunalråd Kåre Friberg (M) säger att det funnits intressenter som hört av sig om fastigheten, men i dagsläget finns inga direkta planer för den.

– Det finns inga tankar alls om att öppna förskolan i dag, lokalerna är inte lämpliga för det. Vi kommer att sälja fastigheten istället, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa