"Vi hoppas på ett beslut under hösten"

Mark- och miljödomstolen i Växjö kan inte gå vidare med överklagandena om Lalandia förrän en högre instans avgjort vilka som har rätt att klaga. Förhoppningen är att ändå kunna komma med ett avgörande under hösten.

23 augusti 2019 18:00

Kommunens fem detaljplaner för de markområden som man avser att sälja till Lalandia överklagades av närboende till mark- och miljödomstolen i Växjö. I början på sommaren lämnade domstolen besked om vilka som de bedömer ha rätt att klaga, det vill säga som bedöms som sakägare. Men flera av de som fick besked om att deras överklaganden inte skulle tas upp för behandling valde att överklaga det beslutet vidare till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm. Där ska domstolen i ett första skede titta på om de ska bevilja prövningstillstånd och titta vidare på frågan.

Ann Westerdahl, rådman vid mark- och miljödomstolen i Växjö, säger att de inte kan gå vidare med sina ärenden förrän dess att mark- och miljööverdomstolen kommit med sina avgöranden.

– Det är svårt för oss att gå vidare innan vi vet vilka överklagande som vi ska pröva, säger hon.

Arbetet ligger för den skull inte nere, men det går inte att komma till ett avgörande förrän man fått besked från Stockholm.

Har ni någon preliminär tidsplan?

– Vi hoppas på ett beslut under hösten, säger Ann Westerdahl.

På mark- och miljööverdomstolen har man planerat att den 27 augusti ha en föredragning för att avgöra om man ska bevilja prövningstillstånd och gå vidare och pröva överklagandena. Sedan väntas besked inom en till två veckor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa