"Vi har aldrig haft det här läget tidigare"

Det skakiga budgetläget i Motala skapar osäkerhet i kommunhuset. Man vet inte vilka konsekvenser det blir om Alliansen tvingas styra med S, V och MP:s budget.

22 augusti 2019 14:00

Som en politisk markering hotar SD med att rösta på S, V och MP:s budgetförslag för att straffa Alliansen som inte gått med på att ge partiet inflytande. På måndag ska fullmäktige ta beslut om vilket budgetalternativ som ska gälla för kommande år. I förslagen finns flera likheter, men också markanta skillnader. Solidarisk Motala vill exempelvis ta tillbaka flera av de verksamheter som Alliansens lagt ner eller planerar att avveckla som Hallen och bokbussen. I båda alternativ finns omfattande besparingar, men medan Alliansen vill göra generella besparingar som specificeras senare vill S, V och MP redan nu kräva att dessa görs exempelvis genom att upphandla it-enheten. Skillnader finns också i investeringsbudgeten där Alliansen talar om ökat underhåll på gator och fastigheter, medan den andra sidan är beredda att minska detta. Istället vill S, V och MP bland annat börja bygga aktivitetshallen (den tidigare bandyhallen) nästa år och bygga om Stora Torget. Alliansen å andra sidan vill istället börja utreda ett nytt idrottscenter vid riksväg 50.

Skulle det bli så att S, V och MP:s budgetförslag vinner ställs kommunen inför en helt ny situation.

– Vi har aldrig haft det här läget tidigare så vi vet inte vad det kommer att innebära att ha ett styre som får regera på någon annan budget. När vi ser vad som händer på måndag så kommer vi att få sätta oss ner och titta på vilka konsekvenser som uppstår, säger Therése Hjälmroth, enhetschef för planering och uppföljning.

Hur pass tvingande är det för de styrande att följa det som står i budgeten?

– Kommunallagen säger att vi ska ta fram en budget och en plan för verksamheterna. Budgeten är ett av våra viktigaste styrdokument, säger Therése Hjälmroth.

Samtidigt konstaterar hon att det inte bara handlar om det kommande året och hur pengarna ska fördelas mellan nämnderna eller vilka investeringar som det ska avsättas pengar till.

– Budgeten visar också vilken politisk inriktning som vi ska ha. Där har de styrande i Alliansen tagit fram ett politisk program om vad de vill med verksamheten och det påverkas ju av hur budgeten ser ut. Samtidigt är det här fullmäktiges budget. Detaljfrågorna avgörs på nämndnivå, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa