Folkuniversitetet anordnar kurser i svenska för asylsökande. Tanken är att de ska lära sig språket så pass bra att de klarar enkla konversationer, att förstå och göra sig förstådd.

– Nivån är under SFI. Jag lär dem svensk grammatik, enkla fraser och meningar och när kursen är slut ska de kunna samtala med någon som pratar tydligt, säger Hasse Sukis som är cirkelledare.

Folkuniversitet har fått pengar från regeringen för att kunna genomföra detta. Kurserna är gratis för deltagarna, det enda som krävs är ett LMA-kort som visar att personen är asylsökande och har rätt att vara i Sverige.

När MVT är på besök är det killar från Afghanistan som är på språkkurs. De ska gå två gånger i veckan, tre timmar varje gång och totalt blir det sex tillfällen. De är nyanlända och de kan inte engelska så en tolk måste följa med dem. Dessutom finns det ett annat hinder. Deras alfabet är inte lik den västerländska.

Även efter själva lektionen pratar Hasse och kursdeltagarna om språket. Dubbeltydliga ord reds ut: banan kan man äta medan en bil åker på banan, man kan höra vinden och vara på vinden.

– Under kafferasten brukar vi gå genom vissa ord, säger Hasse Sukis och berättar att han får bra respons från deltagarna.

Sanna Torvinen