Utreder rondeller istället för rödljus

Hur ska korsningarna på Vadstenavägen mellan Kyrkogatan och broarna se ut framöver? Det ska kommunen snart börja utreda.

14 april 2019 07:00

I tilläggsbudgeten finns en miljon kronor avsatt för en utredning om framtiden för korsningarna längs Vadstenavägen från rondellen vid Kyrkogatan och ner till bron över kanalen, alltså korsningen till Östermalmsgatan och korsningen med Platensgatan. I många år har tjänstemännen i kommunen diskuterat korsningarnas framtid. Exempelvis började man 2014 skissa på nya rondeller, men internt rådde stor oenighet om vad som var bästa lösningen.

Även utifrån kom synpunkter då Östgötatrafikens dåvarande vd skrev ett skarpt brev till kommunen om planerna på att förändra trafiken i stadskärnan. 2017 sa dåvarande kommunalrådet Camilla Egberth (S) att en lösning på korsningarna var nära och att hon trodde att de snart skulle lämna besked. Så blev det inte, men nu ska arbetet komma igång igen.

– Det finns ungefär en miljon avsatt och då ska man bland annat titta på om det ska bli cirkulationsplatser eller trafikljus, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund och fortsätter:

– När det gäller korsningen med Platensgatan behöver vi titta på en lösning så att kollektivtrafiken kan komma fram på bästa sätt också.

När själva ombyggnationen av gatorna kan ske är oklart. Hanna Hammarlund räknar med att det kommer med i budgeten för år 2021-2022.

– Både ombyggnationen av Östermalmsgatan och Vadstenavägen ligger nu i budgeten för 2020-2021, men man kommer att göra Östermalmsgatan först och då skulle jag säga att Vadstenavägen byggs om först 2021-2022, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa