Utökad kunskap om beteenden

Enligt Karl-Johan Fritshammar, lokalområdespolis i Motala, finns det fortfarande en viss, konstig acceptans i samhället att använda dopningspreparat för att kunna hålla kroppen fräsch.

19 maj 2019 19:00

Han möter själv människor i samband med sitt arbete, som inte förstår faran i användningen.

"Det är min kropp och jag gör vad jag vill", är kommentarer Karl-Johan får höra.

Att olika gym arbetar med projektet "100 procent ren hårdträning" tycker han är bra. Det ger också en kvalitetsstämpel på anläggningarna, säger han.

Tack vare en ökad kunskap hos personalen kan de också kontakta polisen när de misstänker att någon brukar otillåtna preparat.

– Vi får in tips från gymmen när de reagerat på att någon vuxit mycket. Men det är ingen sanning, utan det är vi som bygger upp en misstanke, poängterar Karl-Johan.

Lockelsen att få snabba resultat, är ofta inkörsporten. Det i sin tur skapar ett behov. Inte sällan händer det att människor sedan går över till andra preparat. Kanske kan man inte längre sova och behöver då ta något för att gå ner i varv.

– Det blir kaos i kroppen, säger Karl-Johan.

Han upplever att polisen i Motala har blivit bättre på att uppmärksamma personer som brukar dopningspreparat, men också andra droger. Inte minst för att han och kollegan, Ida Johansson, pratat mycket om företeelsen och hur man som polis kan bygga misstankar.

– Vi har blivit duktigare och kan tänka en extra gång, så att man inte bortser från beteenden. Det gäller även narkotika.

Försäljningen av olika preparat på nätet är ytterligare en faktor som kan utgöra livsfara, menar Karl-Johan Fritshammar. Han säger att det inte finns några garantier på vad de innehåller, eller på vilket sätt de har framställts.

– Jag vet inte någon som labbtestar sina produkter när de får dem. Det är skrämmande faktiskt, säger han.

Den stora ökningen av antalet anmälda dopningsbrott var som störst mellan 2015 och 2016 då de gick från ett fåtal anmälningar till över dussinet. Anledningen var att polisen påbörjade ett mer aktivt arbete kring dopning och metoden 100% ren hårdträning, som innebar en närmare kontakt med gymmen.

2017 anmäldes 10 dopningsbrott i Motala kommun, året därpå 13.

Källa: Polisen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rita Furbring

Ämnen du kan följa