LÄS MER: Förslaget: Lägg ner skolan.

Var är konsekvensanalysen? Varför utökar ni inte skolans upptagningsområde? Varför tar ni inte hänsyn till generationsskiften och att Godegård kan växa? Varför måste det ske så snabbt?

Föräldrarnas frågor var många när tjänstemän och politiker kom till Salemkyrkan för att presentera förslaget att lägga ner verksamheten. Protesterna var frekventa och tongångarna stundom höga.

– Det här är skräp. Det är en generell studie och ni har inte ens varit här. Ni har kastat bort ett halvår på det här, säger en upprörd förälder och reagerar på att de fått information om att ekonomi inte var ett skäl.

Bildningschef Johnny Thorén och grundskolechef Kristina Stenvall tryckte på att rapporten är grundligt gjort och menar att de inte haft ekonomin i fokus utan att man sett på vad som man anser är bäst för barnen.

– Nej, det har ni inte. Är Tjällmo och Nykyrka verkligen bättre skolor, för det måste de ju vara om ni ser ut barnperspektivet, säger en annan förälder och får mycket medhåll.

Flera av protesterna gällde också att kommunen borde gjort mer för att locka familjer till Godegård istället för att utreda skolans framtid. Bildningsnämndens ordförande, Nicklas Rudberg (S) meddelade då att bildningsnämnden som ansvarig för skolan tar ett beslut om den, men att kommunstyrelsen beslutat att tillsätta en större utredning med fokus på landsbygden i norra kommundelen. Den utredningen görs dock först efter att bildningsnämnden avgjort skolans öde.

Artikelbild

| Skarpa reaktioner. Föräldrarna var upprörda över förslaget att lägga ner skolan.

– Vi väntar inte och tar hänsyn till den utredningen och de (kommunstyrelsen) kan inte säga nej till vårt beslut, säger bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S).