Unika metoden testas i Motala

Hållbarhet och innovation – det är ledorden för den saneringsmetod som nu testas i Motala. "Det känns jätteroligt, det är det här vi har väntat på", säger Therese Hjälm, projektledare.

9 juni 2017 16:30

Mellan de gamla oljedepåerna på Södra stranden tog man de sista jordproverna under torsdagen.

– Det här är ett pilotprojekt som går ut på hur man kan använda mer hållbara och lönsamma marksaneringar än de vi använder i dag, säger Martin Romanrschuk, projektets finska samarbetspartner från Helsingfors universitet.

Ska minska föroreningar

Projektet som heter Insure, Innovative Sustainable Remediation, har som syfte att minska föroreningarna som sprids till Östersjön

– Vi har precis borrat ned de sista rören fem och en halv meter ned i marken då vi har uppmätt att oljeföroreningen är så djup här. I sin tur står det stag i rören som vi kommer koppla elektricitet till för att sedan pumpa likström igenom, säger Martin.

Markägaren kommer sedan gräva ett mindre dike mellan de åtta rören.

– Där kommer vi tillsätta mineraler som kväve, fosfor och syre som kommer hjälpa mikroberna i marken att bryta ned olja. Elektriciteten kommer även värma upp marken lite vilket gör att mikroberna trivs ännu bättre, säger Martin.

Tre månader

s intervaller

Saneringstestet kommer även att utföras även i Lettland och Finland, men läget i Motala är det lite unikt.

– Dels är grundvattnet så pass högt upp här, vilket vi aldrig varit med om tidigare, men sedan har vi inte heller utfört metoden på ett så pass stort område, säger Martin.

När strömmen väl är kopplad till stagen i marken och igångsatta kommer de få göra sitt jobb ifred.

– För att se någon förändring kommer vi tillbaka om tre månader för att ta nya jordprover, sedan igen tre månader efter det, kommer vi ta ytterligare några. Beroende på resultat kommer vi då även besluta om vi ska fortsätta, säger Martin.

Har väntat

Resultaten man vill uppnå kan påverka hur man i framtiden kan genomföra marksaneringar.

– Med hjälp av den här typen av sanering kan man utföra den på plats i stället för att man ska gräva bort massor för att sedan föra bort dem någon annanstans. På så sätt kan man sanera både runt och under hus och andra byggnader, säger Therese.

Hur känns det att ni är i gång?

– Det känns jätteroligt, det är det här vi har väntat på, säger Therese.

– Äntligen får vi vara ute och göra något i stället för att sitta vid ett skrivbord, skrattar Martin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Soifa Axelsson