"The winner takes it all"

Majoriteten kan få större makt i landets kommunstyrelser. Detta enligt ett utredningsförslag.

5 oktober 2015 14:43

Enligt en utredning om en ny kommunallag som just nu är ute pår remiss så skulle de kommuner som vill få pröva på att ha majoritetsstyre under nästa mandatperiod. Detta för att se om det går att införa en ny lag. Detta skulle bland annat innebära att oppositionen förlorar högre poster i kommunstyrelsen, enligt statsvetaren Marja Lemne vid Stockholms univeristet som är kritisk till förslaget ur demokratisynpunkt. För kommuner som Motala och Vadstena skulle det exempelvis innebära att oppositionen inte får rollen som andre vice ordförande.

– Det blir "the winner takes it all" som Abba sjöng, menar Marja Lemne.

Många politiker i Motala, både hos majoriteten och oppositionen, gillar inte heller förslaget. Man ser en stor risk att oppositionen inte får tillgång till information.

– Man har ju ingen insyn i kommunstyrelsens arbete, säger Camilla Egberth (S), kommunstyrelsens ordförande i Motala, som också lyfter fram några andra punkter där hon är missnöjd med utredningens förslag.

Enligt Camilla Egberth ska Region Östergötland ha ställt sig positivt till utredningens förslag, vilket hon naturligtvis inte tycker är bra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!