Tänkvärt besök av pastor i Motala

Kyrkan kan vara en drivkraft i särskilt utsatta områden i samhället. Det menar pastor Urban Ringbäck som fått uppleva hur brottsligheten i stadsdelen Gårdsten i Göteborg minskat med 20 procent på två år.

17 januari 2019 21:30

I samband med Ekumeniska veckan i Motala gästade Urban Ringbäck Baptistkyrkan för att berätta om hur han och hans kollegor, tillsammans med Bostadsbolaget och andra aktörer, länge jobbat med ungdomar bosatta i den aktuella stadsdelen.

– Här bor många muslimer och i början var det svårt, för båda parter, att få dem att komma till en kyrka. Men förtroendet växte och vi har fått en god gemenskap, sade Urban Ringbäck.

Aktiviteter i form av musikverksamhet och ungdomsgård har kunnat locka unga till Smyrnakyrkan, som i dagsläget har fem kyrkor i sitt spridningsområde.

Ringbäck framhöll också vikten av pastor Lars Svenssons närvaro i Gårdsten, som till en början anställdes för ett ungdomsprojekt och som själv vuxit upp i närheten.

Urban Ringbäck pratade även om hur vårt välfärdssamhälle delvis krackelerat och att kyrkan har ett stort behov att fylla för många olika människogrupper. Här finner han själv en drivkraft.

– Det roligaste är när någon som har stått i kö för att få mat, senare själv står och delar ut, eller till och med leder stora verksamheter.

Pingstpastor Linnea Sennehed i Motala tycker att föredraget var värdefullt och hon kan se likheter med Göteborg, även om Motala är en småstad.

– Kyrkan är så mycket mer än en institution. Den består av människor och det finns mycket resurser, många som kan göra skillnad, sade hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rita.furbring

Ämnen du kan följa