Smycken med giftiga ämnen säljs i Motala

Cancerframkallande kemikalier har spårats i flera smyckesbutiker i Motala.

24 september 2014 09:29

Det handlar om ett antal smycken som visat sig innehålla det giftiga ämnet kadmium i alltför höga halter.

I våras gjordes stickprover hos sammanlagt sex handlare i Motala som säljer halsband, örhängen, ringar och armband och i tre av butikerna återfanns smycken där man spårade halter av bly och kadmium.

– I det här projektet valde vi att ha ett barnperspektiv då barn gärna vill stoppa det mesta i munnen och är särskilt känsliga för kemikalier, säger Therése Hjälm, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Smyckena som inhandlades skickades till Kemikalieinspektionen för analys och tre av dem visade sig innehålla halter över det gällande gränsvärdet för kadmium.

Ett smycke var dock undantaget regeln eftersom det köptes in innan kadmiumregeln trädde i kraft, 2011.

Nu tvingades man från kommunens sida aldrig införa något handelsförbud eftersom de berörda butikerna frivilligt valde att ta bort smyckena ur sina sortiment.

– Som konsument bör man alltid fråga vad ett smycke består av för typ av material, den informationen är väldigt viktigt, menar Nilla Downey, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Läs mer på: motala.se/kommun

Kadmium

Kadmium är ett relativt ovanligt metalliskt grundämne som räknas som en tungmetall. I periodiska systemet tillhör kadmium grupp tolv, samma grupp som zink och kvicksilver. I jordskorpan är grundämnet tämligen ovanligt, och förekommer då främst tillsammans med zink.

Studier från forskare vid Högskolan i Skövde och Dominican University of California visar att även en mycket låg kadmiumhalt kan vara farlig och leda till att bröstcancerceller blir mer aggressiva.

Källa: Wikipedia och Högskolan i Skövde.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!