Säger nej till två hemtjänstföretag

Socialnämnden avslår två ansökningar om att få etablera privata hemtjänstföretag i Motala. I båda fallen ses kopplingar till det företag som man hösten 2017 fick bryta kontraktet med.

23 april 2019 06:00

Orsakerna var dålig och även i efterhand fingerad dokumentation av insatser per brukare samt bristande kompetens på ledningsnivå. Senare polisanmäldes också företaget för att ha debiterat kommunen för tjänster som, enligt socialnämnden, inte hade utförts.

Ett av de företag som nu ansöker om att få utföra hemtjänst företräds av samma person som företrädde det polisanmälda bolaget. Socialnämnden anser därför att risken är stor att de tidigare felen upprepas. Även i det andra ansökande företaget ingår en person med koppling till det avpolletterade bolaget. Samtidigt som den som här uppges som verksamhetsansvarige saknar utbildning i äldreomsorg och social omsorg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa