På väg 1084, en avstickare från riksväg 50, genom Medevi råder 50 kilometer i timmen på delar av sträckningen. En boende i området har i en skrivelse till länsstyrelsen önskat att hastigheten på vägen sänks ytterligare. Länsstyrelsen har då tagit ställning både till förslaget om 50 på en längre sträcka och att sänka ytterligare till 30. I båda fallen säger man nej. Beslutet överklagades då till Transportstyrelsen som också tittat på en sänkning till 40 kilometer i timmen. I samtliga fall säger de dock nej. De anser inte att förhållandena på platsen är sådan att det är motiverat att ändra hastighetsbegränsningarna.