Så vill politikerna ersätta nedlagda Hallen

Bildningsnämnden lade ner Hallen för att spara pengar. Nu hoppas man kunna få ideella föreningar att ordna sysselsättning till ungdomar.

Förra året valde en oenig bildningsnämnd att lägga ner Hallens verksamhet för gymnasieungdomar. I samband med beslutet lovade Alliansens politiker att man skulle titta på vilka insatser som framöver skulle finnas för ålderskategorin.

För att få mer information om vilka insatser som behövs gick man ut med en enkät till elever i årskurs 9 och på gymnasiet. Vid sammanställningen framkom en lång rad åsikter och önskningar, men också vissa tydliga tendenser. Niondeklassarna är mer nöjda med sin fritidssysselsättning än gymnasieeleverna och föreningsaktiviteterna sjunker i gymnasieåldern. Populära aktiviteter var att spela dataspel, träna och vara i naturen. Önskemålen från ungdomarna handlar om att ha en centralt belägen samlingsplats att träffas på liksom gratis lokaltrafik.

– Vi har beslutat att ge i uppdrag åt förvaltningen att tillsammans med föreningslivet försöka hitta lösningar som passar ungdomarna. Tanken är att en förening som vill ordna en aktivitet för unga ska kunna få stöd. Då kan vi ställa upp med medel, säger bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M).

Totalt finns i år 600 000 kronor avsatt som föreningarna ska kunna söka för insatser för ungdomar.

– Det här kan gå till både kultur- och fritidsföreningar som är intresserade av att bidra till ungdomars framtid, säger Mark Henriksson.

Han medger att de önskemål som nu kommit in från ungdomarna, om en centralt belägen plats för dem att träffas på, liknar det uppdrag som Hallen startades för.

Söker ni nu då någon förening som vill öppna en typ av verksamhet som Hallen igen?

– Vi tror att det finns föreningar som vill bidra till att ungdomar sysselsätts. Då är vi beredda att stötta dem om de söker medel, säger Mark Henriksson.

Ni hade inte råd med Hallen, är det rätt att någon annan då ska sköta det som ni inte har medel till?

– Vi har inte pengar, men vi tror att det finns föreningar som är intresserade av att ta ett större ansvar, säger Mark Henriksson.

Är inte det här ert ansvar?

– Om det finns föreningar som vill göra det här så får de gärna göra det. Föreningarna finns ju till för att ordna aktiviteter och det här blir ju ett bra tillfälle för ungdomarna att kanske hitta andra föreningar än de som man kanske gått till tidigare, svarar nämndens vice ordförande Karin Westberg (C).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa