Så vill KD förbättra för äldre

Kristdemokraternas fokus på kommunens kärnverksamheter liknar Allianskollegornas. Men toppnamnet Jan Gyllenhammar menar att fullmäktiges minsta parti är både snabbare och går längre. Dessutom flaggar han för KD-effekten.

5 september 2018 20:00

De går till val med ett välfärdslöfte. Kristdemokraterna lovar att sätta kommunens kärnverksamheter främst, att satsa på välfärden istället för vidlyftiga löften om exempelvis aktivitetshall.

– Vi är inte emot stöd till idrottsföreningar eller satsningar på hallar om det finns pengar. Men med Motalas ekonomiska utmaningar kan man inte ta en springnota, säger förstanamnet Jan Gyllenhammar.

Samtliga allianspartier fokuserar på kärnverksamheterna, på vilket sätt utmärker ni er?

– Vi trycker på lite extra. Vi är först ute och säger vad som är lämpligt, säger han och tar köpet av Piraternas anläggning som exempel.

Jan Gyllenhammar menar att KD på riksplanet ligger steget före i Alliansen i vissa frågor. Ofta är det därför, enligt honom, KD som lagt förslag och sedan får idéerna genomslag när Moderaterna tar sig an frågan.

– Det är därför som vi i KD behövs, säger han och för fram brandstationen i Borensberg som ett lokalt sådant exempel.

KD märker enligt honom också ut sig därför att de vill gå längre. Som inom äldreomsorgen där man vill garantera alla över 85 år en plats på äldreboende.

Vet ni hur många som skulle omfattas av garantin?

– Inte exakt, men det är en rätt stor skara. Enligt kommunen är inte behoven längre så stora, men precis som inom bostadspolitiken måste det finnas en bättre beredskap.

SCB:s statistik anger att det förra året fanns fler än 1300 personer i Motala kommun som var över 85 år. Antalet platser på kommunens äldreboenden är i dag totalt cirka 400. Och det är kö.

Hur ska ni få ihop den matematiken?

– Det finns företag som vill bygga boenden som inte har fått göra det. Det måste vara kommuninvånarnas behov som styr. I dag finns ju inga marginaler alls. Köerna måste arbetas bort och det måste finnas en buffert.

Finns det inte en risk att ni bygger för många platser?

– Om det är företag som bygger så är det de som tar risken. Och de har ju gjort en bedömning av marknaden innan de tar den risken. Det blir en dialog mellan företagen, kommunen och de äldre.

Ni vill fokusera på det som kommunen är skyldig enligt lag, men äldreboende för alla över 85 är att gå betydligt längre. Hur får ni ihop det?

– Det är företagen som tar riskerna och eftersom de boende betalar hyra så blir det inga större kostnader för kommunen. Det är det värt för att få igång flyttkedjan.

Jan Gyllenhammar framför också att KD utmärkt sig i Alliansen när det gäller dricksvattnet. Och då handlar det inte bara om skjutningarna i Vättern. Nej, det rör mikroplaster, avlopp och även läget i Boren som man vill göra till vattenskyddsområde. KD vill att Motala ska gå i bräschen, trots att de inte ens alltid får med sig allianskollegorna i båten.

– Vi är ju Östergötlands sjöstad, säger han och betonar tydligt ordet sjö.

Jan Gyllenhammar ifrågasätter om man ens ska få släppa ut något avloppsvatten alls i dricksvattentäkter som Vättern och Boren.

Ni är ett litet parti. Hur ska ni få igenom vattenfrågorna om ni inte ens har med er Alliansen i exempelvis delen om Boren?

– Vi får fortsätta jobba med de här frågorna. Och vi är överens inom KD i kommunerna kring Vättern.

Välfärden är i fokus. Det innebär också bättre ekonomisk uppföljning enligt KD. Kommunen ska visserligen spara 30-40 miljoner om året de kommande åren, men Jan Gyllenhammar menar att det är möjligt att klara ekonomin om bara fler hjälper till. Fler verksamheter på entreprenad, fler privata aktörer och ökad valfrihet för kommuninvånarna är KD:s medicin.

Men kommer det då i er budget att finnas pengar över till sådant som inte är direkt lagstadgat som kultur och fritid?

– Som vi ser det nu så är det mycket av kärnverksamheten som måste prioriteras först.

Samtidigt vill ni att Motala ska gå i bräschen när det gäller vattnet. Innebär inte det satsningar utanför kommunens kärnverksamhet?

– Vattenfrågan är en taxefråga och vi har tjänstemän i dag. Vi menar att de är tillräckligt många, men frågan är vad man ger dem för direktiv att jobba med. Och vi kan få hjälp utifrån, som från EU.

På riksplanet har det varit tufft för Kristdemokraterna, men Jan Gyllenhammar menar att de lyckats hålla sig kvar förr när de legat nära 4-procentsspärren. Det är valdagen som gäller, säger han.

Är ni oroliga att det ska påverka er lokalt att ni ligger illa till inför riksdagsvalet?

– Nej, vi är inte oroliga. Vi har ett väljarunderlag i Motala och vi har nått nya väljare.

Det skulle kunna finnas skäl för oro även i Motala. Om det inte vore för att politikerna i fullmäktige valt att avvärja hotet. I den nya vallagen infördes nämligen en treprocentsspärr i kommuner med mer än en valkrets. Förra valet tappade KD i Motala och fick 3,01 procent av rösterna, en kritisk siffra utifrån lagtexten. Men under mandatperioden har fullmäktige beslutat att Motala bara ska vara en valkrets. Då ligger spärren på två procent och KD sitter säkert - i alla fall mer säkert.

– Vi funderade inte i de banorna då, men det är ju inget dåligt beslut för oss. Och vi kommer att vara kvar i fullmäktige, det vet jag.

Jan Gyllenhammar menar att även om KD är fullmäktiges minsta parti så har deras politik ändå stor genomslagskraft. Han tar andra KD-styrda kommuner som kvalitetsgaranti.

– De kommunerna har en högre rankning i flera mätningar jämfört med Motala. Det handlar om ekonomin, om äldreomsorgen, om skolan. Och det är ett resultat av den kristdemokratiska politiken.

Ofta styr KD där tillsammans med Alliansen. Är det verkligen en KD-effekt?

– Titta på Örebro. Där styr vi med S och C. Även i Norrköping. Där vi får inflytande, där har vi påverkat.

Så KD skulle vara Motalas räddning?

– KD skulle vara en frisk vitamin för en positiv framtidsutveckling för Motala.

En frisk vitamin vill man dock bara vara för Alliansen. Ett samarbete med S finns inte på kartan.

– Det har inte varit så lyhört som vi önskat oss och vi har i efterhand fått rätt i många frågor där vi reserverat oss. Vi står så långt ifrån varandra att ett samarbete skulle vara väldigt svårt, säger han och fortsätter:

– Makten och ideologin är viktigare för dem. Sedan kommer betongen och sist kommer människorna. Vi vill att kommuninvånarna ska få vara med och bestämma mer.

Vänsterpartiet tackar han också nej till, men är mer öppen för MP. SD tror Jan Gyllenhammar inte heller är aktuellt.

– Se på de interna problemen som SD haft här i kommunen. Med de utmaningar som vi står inför i Motala så måste det vara ett hållbart styre och ett stabilt ledarskap som kan stå bakom sina beslut.

Ett område som KD drev hårt i förra valrörelsen var förskolan. Där vill man i dag exempelvis att alla som får jobb i Motala ska få förtur i både bostads- och förskolekön och att en förskoleplats ska erbjudas inom max tre månader och inte fyra som är lagstiftat i dag.

Det är lång kö till förskolan, hur ska ni kunna erbjuda plats snabbare?

– Valfriheten måste bli större och det måste kunna finnas fler utförare. Och vi motsätter oss inte kommunala dagmammor.

KD föreslår också att föräldralediga inte ska behöva använda sina 15 timmar på förskolan för att garantera att ha sin plats kvar.

– Då ökar flexibiliteten och vill du vara hemma med dina barn så ska du kunna det. Tänk vad många förskoleplatser det skulle kunna förlösa.

Jan Gyllenhammar menar att förslaget gynnar såväl föräldrar och barn som kommunen. Hur många familjer som inte vill använda sina 15 timmar vet han inte, men partiet har fått sådana signaler och vill nu utreda frågan. Och vårdnadsbidraget, partiets viktigaste valfråga 2014, lever än även om man nu kallar det för barnomsorgspeng.

– Det är en typisk KD-fråga.

Vad gäller skolan vill partiet höja kvaliteten. Vad det konkret innebär kan Jan Gyllenhammar inte riktigt säga utan hänvisar till valmanifestet (där det bland annat står att partiet vill införa en elevhälsogaranti, införa daglig fysisk aktivitet och öka vuxennärvaron).

– Det är mycket just nu och jag är ju inte heltidspolitiker.

Så är det, men hur är det i partiet? Klarar ni av en valseger?

– Vi har många bra namn.

Intervjun är snart slut, men Jan Gyllenhammar vill lyfta ett sista område - näringslivet.

– För att vi ska kunna behålla hög kvalitet i vård, skola, omsorg måste vi värna om våra företag. Det är grunden för vår välfärd.

Vilka konkreta förbättringar vill ni göra?

– Hemligheten är att företag, politiker och tjänstemän driver åt samma håll. Titta på Markaryd, de ligger i topp i Sverige där och de styrs av KD, säger han.

Antal mandat i dag: två

Antal efter valet: tre.

Viktigaste valfrågan: välfärden först.

Viktigaste framtidsprojektet: prioritera det lagstadgade först.

Hur ska vi ta tillvara på Lalandias etablering: bygga bostäder.

Bästa satsningen på landsbygden: prioritera kärnverksamheten först, ha kvar den och utveckla den.

Vilken plats har Motala på Svenskt Näringslivs rankning 2022 om KD styr: högre. Markaryd har jobbar med det här i 15 år. På fyra år kan vi höja oss 50 platser om vi är med och styr.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa