Så vill allianspartierna satsa

Alliansen har presenterat sin skuggbudget för 2019. Fokus ligger på skola, omsorg och bostadsbyggande.

18 juni 2018 20:30

– Det är kärnverksamheten som ska vara i fokus, säger Caroline Unéus (M).

Skola och omsorg är alltså högst prioriterad i alliansens budget.

– Det finns flera skolor i kommunen som är i behov av renovering, säger Kjell Fransson (L).

Partierna vill också utvärdera ett återinförande av SU-grupper.

– Ambitionen från vårt håll är att försöka återstarta dessa grupper, säger Jan Arvidsson (C).

Dessutom så vill man skapa förutsättningar för nybyggnation i Motala kommun.

– Vi vill öppna dörren för alla som vill genomföra samhällsbyggen, säger Caroline Unéus.

– Sedan vill vi, i största möjliga mån, använda oss av lokala aktörer när vi genomför olika projekt, tillägger Kjell Fransson.

Oppositionen talar om att ta ansvar för ekonomin och vända på kronorna. Skattehöjningar är dock uteslutet.

– Det är nog den frågan som vi är allra mest överens om inom Alliansen, säger Jan Gyllenhammar (KD).

I skuggbudgeten finns också en rad exempel på satsningar på landsbygden. Allianspolitikerna vill exempelvis utreda ett återöppnade av Godegårds skola.

– Därutöver så vill vi ha fungerande skolskjutsalternativ för alla skolelever på landsbygden, säger Jan Arvidsson.

Däremot är man fortfarande oerhört skeptiska till en aktivitetshall.

– Det är inte så att vi är emot bandyn – men vi ser gärna att klubben jobbar utifrån en egen kalkyl, säger Caroline Unéus och fortsätter:

– Kommunen bör däremot snarast investera i en ny isbädd på isstadion.

Alliansens viktigaste frågor

Oppositionens prioriteringar – i urval:

Skapa förutsättningar för fler seniorboenden i Motala kommun

Satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Verka för tågstopp i Godegård

Tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrum med p-skiva

Avyttra fastigheter som inte används i kärnverksamheten

Påbörja byggnation på Södra stranden

Solpaneler på kommunala fastigheter

Minska det digitala utanförskapet genom utbildning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oliver Beckman

Ämnen du kan följa