Så mycket ökade Motalas befolkning

Motala växer. Vid halvårsskiftet hade befolkningen i kommunen ökat med 69 personer. Det är dock en något mindre ökning än förra året samma period.

21 augusti 2019 12:42

43 756 invånare. Så många Motalabor var det vid halvårsskiftet 2019 när Statistiska Centralbyrån redovisade sina befolkningssiffror till kommunerna. För Motalas del innebär det en ökning med 69 personer. Förra året var dock ökningen under samma period 83 personer.

Motala visar hittills 2019 ett negativt födelsenetto då sju fler har dött än vad som fötts. Totalt föddes 220 barn under årets första sex månader. Flyttnettot däremot är positivt då 70 fler har flyttat in än vad som flyttat från kommunen. Av de som flyttat in kommer 58 personer från andra kommuner och 91 från utlandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg