Så många sökte lärarjobben i Godegård

Totalt 14 sökande varav fem behöriga blev resultatet när kommunen sökte intresserade lärare till Godegårds skola. Positiva besked menar ansvarig politiker.

19 mars 2019 19:59

En av förutsättningarna för att återöppna Godegårds skola handlar om att få behöriga lärare till verksamheten. Under måndagen gick ansökningstiden ut till de tjänster som kommunen annonserat om. Slutresultatet blev att totalt 14 ansökningar kom in. Fem av dem var från behörig personal och ytterligare några från personer som just nu utbildar sig till lärare.

– Det finns behöriga sökande till tjänster inom förskola och som lärare, men inte till fritidsdelen, säger bildningschef Per-Arne Sterner.

För bildningsförvaltningens del innebär det här beskedet att man kan bocka av en av de frågor som skulle utredas till nämndens möte den 17 april. Nu återstår att undersöka hur stort elevintresset är liksom ekonomiska frågor och skolskjutsar.

– Detta är en del, men nu fortsätter arbetet, säger Per-Arne Sterner.

Ser ni det här beskedet som att kravet på att hitta behörig personal är uppfyllt?

– Ja, så när som på att det saknas behörig fritidspersonal. Om det här är anställningsbara personer som vill ha jobben och uppfyller våra andra krav så är detta en positiv bild, säger Per-Arne Sterner.

Också bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson är nöjd.

– Det är häftigt att vi fick så många sökande. Det ser bra ut och det är ju ett bevis för att det finns personalmässiga möjligheter att öppna. Sedan vet vi ju inte om alla skulle tacka ja om de erbjuds jobben, säger han.

Några intervjuer eller liknande med de sökande planerar man dock inte.

– Nej, vi kommer inte att gå vidare med något anställningsförfarande. Det får man gå vidare med om det blir beslut om att öppna skolan, säger Per-Arne Sterner.

Det råder lärarbrist. Ser ni någon risk med att ni förlorar de här sökande under tiden som ni utreder vidare?

– Nja, det tror jag inte. Det här är personer som har jobb i dag och vi kommer ändå att komma vidare med det här redan i april, säger Per-Arne Sterner.

De som sökt tjänsterna i Godegård är både personer som redan i dag jobbar inom kommunens verksamheter och personer som har andra anställningar. Bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M) medger att det kan innebära problem att andra kommunala skolverksamheter påverkas.

– Jag ser en risk för det. Vi vet ju att det är problem att rekrytera till alla våra landsbygdsskolor. Men i utredningen finns också ett uppdrag att titta på den här frågan långsiktigt, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg