Så många elever väljer Godegårds skola

30 elever. Så många har ansökt om att få gå i Godegårds skola om den öppnar. Det är färre än vad det politiska styret hoppats på.

2 april 2019 18:00

Vid julavslutningen 2017 stängdes Godegård skola med 35 elever. Beslutet togs av en oenig bildningsnämnd och inför valet lovade Alliansen att öppna skolan om föräldrarna ville det och det var möjligt. Nu har därför tjänstemännen utrett förutsättningarna och bland annat visat att det finns sökande till lärarjobben på skolan något som ansvarig politiker bedömt som positivt.

Nu har man också fått in resultatet över hur många elever som en nyöppnad skola skulle kunna få. Av de 40 elever som bor i det gamla upptagningsområdet är det 30 stycken som anmält intresse för att börja i Godegård om skolan öppnar igen. Det är inga barn utanför området som ansökt. Fördelningen åldersmässigt mellan barnen är sådana att det skulle bli fem, sex elever i varje årskurs förutom i två årskurser där det är färre barn.

– Det var färre som sökte än vad vi hoppats, men det här har legat ute ett tag och vi tror att alla berörda har fått del av informationen. Det är synd att det inte var fler, säger bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M).

Har ni någon smärtgräns för hur liten skolan får vara för att öppna den igen?

– Det finns en väldigt stark vilja att öppna skolan igen, men det här är någonting som vi måste titta på och väga in alla övrig fakta, säger Mark Henriksson.

Tjänstemännen ska nu ta fram även information om hur elevunderlaget ser ut de kommande åren samt bland annat ekonomiska faktorer och information om skolskjutsar.

– Sedan måste vi göra en samlad bedömning, säger Mark Henriksson.

Hur tungt väger elevantalet i den bedömningen?

– Det finns skolor som är mindre än så, men det blir ju också svårare organisatoriskt när det är få elever. Men jag kan inte svara på det i dag, säger Mark Henriksson.

Av de 30 elever som kan tänka sig att börja i Godegård går ungefär hälften i dag i Tjällmo skolan och den andra hälften i Nykyrka. Också där kan öppnandet av skolan i Godegård få konsekvenser.

– Det kan bli så att man behöver ändra från en åldershomogen undervisning som man har i dag till åldersintegrerat även där, säger bildningschef Per-Arne Sterner.

Att undervisningen även i Tjällmo och Nykyrka skulle kunna påverkas är Mark Henriksson medveten om.

– Ja, det är någonting som vi också måste väga in i vår bedömning, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa