Så kan servicen öka på landsbygden

Servicen ska öka på landsbygden. Det vill kommunen som nu tittar på att inrätta särskilda samlingspunkter där medborgarna ska kunna söka information och få besök av tjänstemän och politiker.

22 augusti 2019 10:00

Den 18 september ska kommunstyrelsens arbetsutskott få information om planerna på att inrätta en så kallad servicepunkt i Fornåsa. Säger politikerna ja är tanken att från och med oktober månad hyra en del av lanthandeln på orten.

– Vi följer ett koncept från Hela Sverige ska leva. Då ingår det att en servicepunkt ska ha en dator där man kan söka information från kommun, länsstyrelse, arbetsförmedling och försäkringskassan. Man kan också skriva ut blanketter och få turistinformation, säger utvecklingsstrateg Anders Bengtson och fortsätter:

– Där ska man också kunna möta politiker och tjänstemän som kan komma ut vissa tider och svara på frågor.

I hur stor utsträckning skulle politiker och tjänstemän bemanna servicepunkterna?

– Jag kan inte i detalj säga hur mycket man skulle utlokalisera, säger Anders Bengtson men tillägger senare:

– Det skulle kunna bli någon gång i månaden, men det beror på hur behoven ser ut.

Servicepunkten i Fornåsa införs i så fall på försök i ett år. Slår det väl ut kan det bli en fortsättning vid lanthandlarna i Tjällmo och Nykyrka också. Men även orter som saknar handlare kan bli aktuella.

Det har talats om servicepunkterna som en lösning om det inte blir en ny bokbuss. Blir det så?

– Man skulle kunna använda servicepunkterna så, men det kommer inte att bli en fullvärdig ersättare till bokbussen. Men där kan man kanske också se ett ökat samarbete med skolbiblioteken, säger Anders Bengtson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg