Så bör du inte hantera en dumpad bil

Övergivna fordon kan innebära problem, inte minst om markägaren vill bli av med dem.

I väggrenen, på åkrar eller mitt i gatan. Ibland stannar de i blott någon timme, ibland i flera veckor. Bilar kan överges av många olika skäl och det verkar finnas minst lika många skäl till att flytta på dem. Vem som har ansvaret för att sköta det praktiska skiljer sig också markant beroende på markägare.

– I vissa fall så har vi rätt att flytta fordon så länge det är på kommunal mark. Det kan bland annat bero på vilket skick fordonet är i. En gammal Volvo från 80-talet som någon tuttat eld på kan vi skrota, något som sedan parkeringsvakten får informera fordonsägaren om, förklarar Veronica Bodin, trafikingenjör.

Om det inte uppenbart är fråga om ett fordonsvrak, trafikhinder eller miljöfara så krävs att kommunen agerar med stor noggrannhet. Ägaren måste då först själv få möjlighet att hämta fordonet.

– Kommunen kan göra sig skyldig till egenmäktig förfarande om bilen flyttas för tidigt, säger Bodin.

Skulle ett fordon, av något skäl, överges på privat mark så är det markägaren själv som får sköta flyttprocess och kostnader. Precis som på kommunal mark är kontakten med fordonsägaren av högsta vikt.

– Från att man som privatperson börjat söka ägaren så måste fordonet stå kvar i 30 dagar. Personligen så hade jag kontaktat kommunen för att få hjälp, säger Veronica Bodin.

Hypotetiskt, vore det inte väldigt smidigt för mig som privat markägare att putta fordonet till kommunal mark?

– Om du gör det så begår du en olaglig handling. Generellt är det såklart lättare för kommunen att flytta ett fordon i de fall då ägaren inte går att nå, men att putta undan bilen kan medföra stora problem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Erik Dufwenberg

Ämnen du kan följa