S lägger ner sina röster i viktiga beslut

För andra gången på kort tid väljer S och MP att lägga ner sina röster i stora politiska frågor. Men oppositionsråd Elias Georges (S) tycker inte att agerandet sätter demokratin ur spel.

22 april 2019 10:00

I kommunstyrelsen och i nämnder har S, V och MP tidigare valt att hänvisa till sitt eget budgetförslag och begära tilläggsanslag för bland annat Hallens ungdomsverksamhet, skolskjuts för gymnasieelever och industriprogrammet på gymnasiet. Från Alliansens sida har man reagerat på att Solidariskt Motala då räknar utifrån en budget som inte gäller eftersom det är Alliansens budget som röstats igenom i fullmäktige. När frågan nyligen kom upp för ett skarpt avgörande valde S, V och MP att lägga ner sina röster.

2017 valde S, V och MP att lägga ner Godegårds skola. Alliansens ifrågasatte högljutt beslutet och lovade att titta på att öppna skolan igen. När det ärendet nu hamnat på bildningsnämndens bord valde S och MP att lägga ner sina röster och inte ta ställning. Helen Isacsson från S som sitter i nämnden förklarade då att det här var sättet som de två partierna bestämt att de skulle göra.

– Vi har ingen åsikt, säger hon.

Oppositionsråd Elias Georges (S) menar att när det gäller Godegård så får den frågan hanteras av det nuvarande politiska styret.

– Det här är ett beslut som den styrande minoriteten tar och då får det prövas, säger oppositionsråd Elias Georges (S).

Det här är andra gången på kort tid som ni gör så här, är det en ny strategi?

– Vi tar ställning i varje fråga hur vi ska hantera den, säger Elias Georges.

Vilka signaler tänker ni att ni skickat till medborgarna när ni inte tar ställning?

– Inga alls. Det är den styrande minoriteten som drivit frågan om Godegård och nu får den prövas. Vi säger varken bu eller bä, säger han.

Blir det demokratiskt att ni lägger ner rösterna och låter minoriteten avgöra själva?

– Jag vet inte vad jag ska svara på det. Det är väl en demokratiskt rättighet också att avstå från att ge sin röst. Det vore ju förfärligt om vi inte hade den möjligheten, säger Elias Georges.

Tycker du inte att väljarna har rätt att veta vad ni tycker, exempelvis om Godegård?

– Det här är den styrande minoritetens beslut och då får det prövas, säger Elias Georges.

Hur ska medborgarna veta vad ni tycker då?

– Man har alltid möjlighet att höra av sig till oss och ställa frågor om det är något som man undrar, säger Elias Georges.

Hur kommer ni göra när Godegårdsfrågan kommer till kommunstyrelsen och fullmäktige, lägger ni ner era röster där också?

– Det får ni besked om då, säger Elias Georges.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa