Provskjutning oroar fiskevårdare

FMV:s provskjutningar utanför Karlsborg har skapat oro och väckt frågor, inte minst bland dem som intresserar sig för fiskevård.

11 december 1915 14:13

Alf Hultqvist på Vätternakvariet sitter med som sportfiskarnas representant i Vätternvårdsförbundets arbetsutskott Samförvaltning fiske. Han berättar att provskjutningar på 50- och 60-talet skadade rödingbeståndet och att han nu har farhågor för att fisk kan skadas vid denna provskjutning. Det han främst reagerar på är närheten till Tängagrundet som idag är ett förbudsområde.

– Fisk kan rent av dö av tryckstötar, men hur yngel och rom påverkas vet man inte. Men man har ju farhågor om att även den kan skadas, säger han.

Likaså tror han att granater med 8,5 kilos sprängämne kan lämna ifrån sig kemikalier i vattnet.

– Inte så trevligt att få det i sitt dricksvatten. En vanlig projektil är ju inte farlig. Det är ju bara en metallklump som ligger där, säger han.

Anders Hedman, platschef på FMV Karlsborg, svara på varför man gör den här typen av provskjutningar nu.

– Det som är nytt är själva systemet, ett nytt artillerisystem för Sverige. Det var längesedan vi gjorde den här typen av sprängningar över Vättern. Det är ett trängande behov från Försvarsmakten och då behöver vi provskjuta systemet med skarpa granater, säger han.

När det gäller tillstånd för skjutningarna och dess inverkan på vatten och fisk har expertishjälp använts och FMV har tagit hänsyn till synpunkter, om lämpliga respektive olämpliga platser, som framkommit i samrådsprocessen.

– Fördelen med att vi låter granater brisera ovan ytan är att vi slipper tryckskador. Nackdelen är att det låter mer, säger han.

När det gäller vad som hamnar i vattnet svarar Anders Hedman:

– Det är en försvinnande del. Det är ren metall, rent järn som hamnar där.

FMV följer upp sina provskjutningar och utvärderar alla aspekter av provskjutningen.

I samband med den här provskjutningen har FMV Karlsborg fått in ovanligt många klagomål. Så pass många att de funderade på om det var fel i beräkningarna av bullernivåerna.

– Vi har startat en internutredning utifrån de klagomål vi fått in, säger han.

De är medvetna om att verksamheten kan uppfattas som störande.

– Vi ser att det finns olägenheter i det här, säger han.

Alf Hultqvist tvivlar inte på att samråd och tillstånd för provskjutningarna gått korrekt till, men anser att det är viktigt att lyfta frågorna för att kunna påverka framtiden. En framtid där han hoppas slippa den här typen av skjutningar över öppet vatten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!