Lokalen är Pingstkyrkan och samtliga pass har Galaxia Wallin som föreläsare. Hon är från Syrien och har egen erfarenhet som offer för hederskultur. Hon kunde dock slå sig fri, är idag välutbildad och kan titulera sig journalist, konsult och föreläsare. 

Parallellt med den svenska me too-hösten 2017 startade Galaxia Wallin ett upprop mot hedersvåld och hederskultur, #underytan. Hennes engagemang i frågan har också resulterat i en bok där flera tragiska kvinnoöden redovisas.

Måndagens inledande föreläsning gav under några timmar en bred orientering i ämnet enligt Wallins syn. I bänkarna satt representanter för Motala kommuns bildningsförvaltning och socialtjänst samt för det privata näringslivet.

Artikelbild

| Den första av Platen-stiftelsens tre seminariedagar om hederskultur och -förtryck vände sig till företrädare för Motala kommun och det privata näringslivet.

Galaxia Wallin ser kampen mot hedersvåldet i Sverige som en av de viktigaste åtgärderna för ökad integration. Kan vi få bort kvinnoförtrycket ökar också jämställdheten och kvinnorna hittar lättare ut på arbetsmarknaden, menar hon.

–  Visst,  det är många jobbiga saker som måste meddelas familjerna. Men ytterst handlar om det människans rättigheter och de är okränkbara. Tänker man så blir det också lättare att agera, säger Wallin.

Själv har hon inte värjt för att ta debatt. Hon säger nej till såväl barn i slöja som till religiösa friskolor. 

Härnäst föreläser hon om hedersvåld för Bostadsstiftelsen Platens personal och därefter för nyanlända hyresgäster.

– Frågan måste upp på bordet för alla om något ska hända, säger Platens ordförande Daniel Starkengren (M).