Planen: Här ska nya villor byggas

Kommunstyrelsen öppnar via markanvisningsavtal upp för ett 90-tal nya bostäder i Motala. Bland annat genom att utnyttja en 90 år(!) gammal stadsplan.

22 februari 2019 06:00

I det fallet gäller det en avriven tomt mellan Borensvägen och Sahlingatan i Björkelundsområdet. Hösten 2016 eldhärjades här ett kommunägt hyreshus så svårt att det måste rivas. Stadsplanen från 1929 medger dock fortsatt bostadsbebyggelse på tomten och de minst sagt gamla bestämmelserna ska också tillämpas för att undvika att ödsla tid på en ny planprocess.

– Vi går igenom område för område för att hitta mark till fler bostäder, kommenterar kommunalrådet Kåre Friberg (M).

Utmaningen att bygga enligt den 90-åriga planen har antagits av företaget Hyddmarken Fastighets AB. Enligt markanvisningsavtalet med Motala kommun planerar företaget att bygga sex friliggande hus i två plan.

Anvisningen gäller i ett år, sedan måste exploatören bestämma sig för om tomten ska köpas. Köpeskillingen är bestämd till två miljoner, exklusive kommunens anläggningskostnader.

Ett betydligt större projekt som samtidigt markanvisats är HSB:s planer på 80-90 bostadsrätter på fastigheten Cykelramen mellan Kiselvägen och Metallvägen i Bråstorp. Området är idag en smal skogsridå där nu kommunen vill se bebyggelse på höjden.

HSB-lägenheterna kommer samtidigt att komplettera det 50-talet bostadsrätter som redan CHR Bygga Bostäder AB planerar på annat håll inom Cykelramen. CHR fick markanvisningsavtal med kommunen strax före jul och har redan tidigare agerat i Bråstorp. 2016 byggde man 16 radhus i området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa