Personal i den aktuella butiken ska först ha noterat en kassadifferens på 3 600 kronor. Därefter ska de ha upptäckt att det registrerats ett köp för 2 795 kronor och därefter ett återköp av samma summa, inom loppet av tio minuter, enligt stationsbefäl Sara Walters.

– På återbetalningskvittot stod ett namn och ett telefonnummer som inte är i bruk, säger hon.

Nu misstänkts en kvinnlig expedit, i 20-årsåldern, för förskingring.