Personal andades in narkosgas

En anmälan om tillbud har gjorts till Arbetsmiljöverket sedan en djursjukskötare hos Distriktsveterinärerna i Borensberg, utsatts för droppande narkosmedel.

10 november 2018 07:00

Kvinnan uppger i anmälan att hon skulle fylla på preparatet i förgasaren inne i operationssalen. Men kopplingen mellan påfyllnadsslang och förgasare höll inte tätt varpå medlet droppade ner på golvet.

Djursjukskötaren har förklarat att hon inte kunde släppa sitt grepp, med rädsla för att det skulle börja läcka ännu mer. Det aktuella narkosmedlet är en tung gas som sprids längs golvet när vätskan förångas.

Kvinnan som blev stående i rummet, tvingades ropa på en kollega för att få hjälp. Tillsammans ska de ha torkat upp medlet från golvet innan de drog på punktutsuget för att försöka ventilera ur rummet. Därefter lämnade de lokalen.

Den utsatta kvinnan har i anmälan uppgett att hon efteråt kände sig lite konstig i huvudet och fick huvudvärk. Men hon har svårt att säga om det var inbillning eller en verklig effekt då hon känner till hur gasen fungerar. Symptomen försvann dock efter några timmar.

Ställföreträdande klinikchef Linda Samuelsson Bäckgren säger att det inte är ovanligt att personal utsätts för den här typen av läckage, men att det oftast är den mänskliga faktorn som ligger bakom.

Hon säger samtidigt att det är viktigt att anmäla ett tillbud eftersom personal utsätts för ökade risker när de hanterar sövande narkosgas.

– Teoretiskt sett hade hon kunnat somna, säger Linda Samuelsson Bäckgren.

Nu kommer verksamheten att se över anordningen i operationssalen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rita Furbring