Östermalmsgatan stängs helt för trafik

Måndagen den 19 augusti påbörjas etapp två av kommunens arbete med vatten- och avloppsledningar och Östermalmsgatan stängs helt för genomfart.

14 augusti 2019 11:30

Det handlar om ett omfattande grävarbete och Östermalmsgatan kommer att vara helt stängd för genomfart i upp till sex veckor på sträckan mellan Charlottenborgsvägen och Västra Esplanaden.

Under tiden vägen är avstängd kommer busstrafiken att omdirigeras via Magasinsgatan. När det gäller övrig trafik kommer ingen omdirigering att ske då det saknas bra genomfartsvägar som kan ta emot så mycket trafik. Istället är det upp till varje bilist att själv planera alternativa färdvägar under avstängningstiden.

De fyra planerade etapperna fram till Charlottenborgsvägen beräknas vara klara till nästa sommar, men hela reparationsarbetet längs Östermalmsgatan beräknas pågå i flera år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa