Oppositionen är minst sagt kritisk till majoritetens hantering av Godegårdsfrågan. En nedläggning av skolan skulle påverka hela bygden och därför är det inte en fråga för bildningsnämnden utan för kommunstyrelsen och fullmäktige menar de. Skolan måste sättas i ett större perspektiv.

– Om man tittade på hela landsbygdens förutsättningar och lät fullmäktige avgöra skulle det också ge mer tyngd till själva beslutet, säger Tony Johansson (M), vice ordförande i bildningsnämnden.

De fyra allianspartierna vill därför se en ordentlig utredning med fokus på åtgärder innan skolans öde avgörs.

– Det finns en utvecklingpotential, men kommunen har gjort väldigt lite. Det är ju svårt att göra en utredning om bygden efter att man redan spikat igen skoldörren, säger Jan Arvidsson (C).

Oppositionen är också kritisk till att det går så snabbt. Utredningen blev klar vid lunch på onsdagen och en vecka senare ska skolans öde avgöras. Föräldrarna i Godegård fick i onsdags chans att uttala sig, men Tony Johansson anser att det borde vara en mer organiserad remisrunda.

– Det är en väldigt allmänt hållen utredning. Det jag reagerar på är att man gjorde den här utredningen för att det fanns en oro för kvaliteten, men nu visar den ju att det fungerar. Varför måste man då göra det här så snabbt nu, undrar han.

Han och allianskollegorna föreslår därför att kommunen ger skolan respit i några år samtidigt som kommunen jobbar aktivt tillsammans med Godegårdsborna att utveckla bygden och locka fler invånare.

Artikelbild

| Kritisk. Tony Johansson (M) har många frågor inför beslutet om en eventuell nedläggning.

Man efterlyser också en tydligare genomgång om vad som händer om skolan läggs ner. Vad kommer skolskjutsarna att kosta? Hur blir det med fritids? Det är frågor som Tony Johansson menar att bildningsnämnden borde fundera över redan nu. Till det tillkommer frågorna om bygden som vad som händer med äldreomsorgen när portionerna som lagas i det gemensamma köket dramatiskt minskar.

– I slutänden handlar det här om ekonomi och då är frågan hur mycket som egentligen sparas. Bildning har ju kvar eleverna, personalen, skolskjutsen. Det som försvinner är ju fastighetskostnaden, men den hamnar ju på kommunstyrelsen istället. För kommun blir det här ju plus, minus, noll, menar Jan Gyllenhammar (KD).

Artikelbild

Men var går smärtgränsen för er, hur liten kan Godegårds skola bli?

– Det är olika för olika skolor. Den ligger på gränsen, men man har ju fortfarande exempelvis behöriga lärare, säger Tony Johansson.

Så ni vill vänta till dess att Godegård står utan lärare?

– Ingen kan säga hur det blir i framtiden. Och här måste man väga in andra frågor, det här är inte bara en skolfråga, säger Tony Johansson.