Nyföretagandet minskade under året

Minskning av nyföretagande i länet förra året, men Motala och Vadstena har bättre resultat än länet och riket som helhet.

6 januari 2019 15:00

När Visma presenterar statistik över nyföretagandet konstateras en minskning. Under 2018 registrerades fem procent färre nya företag i Östergötland jämfört med året före. Det är andra året i rad som nyföretagandet minskar i Östergötland. Trenden ser likadan ut när län jämförs med varandra. Nyföretagandet minskade i 20 av 21 län förra året. Endast Västmanland gick mot strömmen med en ökning av registrerade nya företag med tio procent.

Kristin Ericsson, verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Västra Östergötland, förklarar att den låga arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten påverkar egenföretagande.

– I Sverige väljer man ju gärna anställning före starta eget och det märker vi tydligt. Det är fler som startar företag i lågkonjunktur än i högkonjunktur, säger hon.

Regelverk kring egenföretagande och möjligheten att få starta eget-bidrag är andra orsaker som kan påverka.

I Sverige har nyföretagandet gått ner sju procent under 2018.

– Östergötland ligger lite bättre med sina fem procent ner.

– Motala går ner med tre procent så vi är lite bättre än i Östergötland och bättre än riket, men de där tre procenten handlar om sex företag jämfört med 2017, säger hon.

Även om nyföretagandet minskat något i Motala ligger man ändå kvar på en hög nivå efter en ökning som skett efter 2014.

I Vadstena har nyföretagandet ökat med ett företag och det innebär en ökning med 2,3 procent jämfört med året innan.

– Om man tittar på Motala och Vadstena så ligger vi bättre till än riket och än länet som helhet.

Slår man samman alla fyra kommunerna i Västra Östergötland, Motala, Vadstena, Ödeshög och Boxholm, kan man se en ökning av nya företag under förra året och då är det Boxholm som står för den största ökningen.

UF-företagandet i vårt område har utmärkt sig och Kristin Ericsson tror att det kommer att vara viktigt för företagande i framtiden.

– Att välja att starta företag handlar mycket om värderingar och attityder till företagande, säger hon.

Förändring av attityden till företagande är ett långsiktigt projekt. En Sifoundersökning visar att 47 procent av unga mellan 18 och 29 år vill ha ett eget företag.

– Jag tycker att det är jättebra att man satsar hårt på UF-företagandet i Motala, säger hon och hänvisar till att några ungdomar startat eget straxt efter gymnasiet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén