Nya utgrävningar vid strömmen

Just nu pågår det utgrävningar för fullt i Gästisparken. Tanken är att man ska hitta allt från nutidshistoria till stenåldersrester.

7 oktober 2015 09:28

– Det har funnits flera byggnader här, säger arkeologen Magnus Stibéus.

Bakgrunden är att kommunen vill göra i ordning Gästisparken. Därför ska man genomsöka området och se vad man kan hitta. Främst letar man på platsen där Gästgivargården från 1800-talet fanns.

– Det finns så mycket fornlämningar längs Motala ström. Vi får inte göra något (bygge) utan arkeologiska undersökningar först, säger Eva Modén, kulturstrateg på Motala kommun.

Platsen har en lång historia. Gustav Vasa ska ha haft en kungsgård här och Hertig Johan ska ha haft en byggnad här. Källaren, som man nu grävt ur och som man visste fanns på platsen, har länge ryktats vara en rest från detta och går under namnet Hertig Johans källare.

– Vi vill se om det verkligen är Hertig Johans källare här, säger arkeologen Göran Gruber.

Platsen grävdes inte igen förrän på 1970-talet. Eftersom det ligger så nära i tid kommer en del människor fram och säger att de känner igen sig i det de grävt ut.

– Det som slår oss är att det kommer Motalabor hit. Många har minnen från den här platsen och det är jättekul att höra deras berättelser, menar Göran Gruber.

Men att det skulle grävas igen var ingen självklarhet.

– På 50-talet hade man planer på att det skulle bli en krog här, uppger Göran.

Man har hitintills inte hittat så jättemånga fynd. När MVT är på plats på onsdag eftermiddag visar de exempelvis upp en del av en flaska från 1800-talet och två ettöringar från samma århundrade. Men platsen har en lång historia och det är inte enbart tillbaka till Gustav Vasas tid man tror sig hitta fynd. Det kan gå ännu längre tillbaka i tiden.

– Vi har inte hittat något från stenåldern ännu, men det kommer vi nog göra, tror Göran.

De kommer veta mer och mer ju längre utgrävningarna pågår, men det kommer dröja länge innan man har hela bilden av Gästisområdet klar för sig.

– Det tar ett halvår innan vi vet mer säkert, menar Magnus.

Tjusningen över att gräva i Motalas förflutna är samma spänning som det alltid är med arkeologi. Nämligen att få ihop alla skärvor till en helhe som berättar om en plats historia.

– Vad berättar de här tingen för historia? Det som är spännande är att bygga samman allt, menar Göran Gruber.

Man kommer att använda sig av exempelvis kol-14-datering för att utröna hur gammalt olika saker är.

Visningar för allmänheten kommer att ske:Torsdag 8 oktober klockan 17.00Söndag 11 oktober klockan 14.00

På 1400-talet ägde Vadstena kloster mark här.

På 1500-tale toch 1600-talet fanns det kungsgårdar här, bland annat hade Gustav Vasa en här.

Hertig Johan har också hållit till på platsen.

När Göta kanal grävdes på 1800-talet anordnade man också ett gästgiveri i dagens parkområde.

På torsdagen hade man en öppen visning vid utgrävningsplatsen och även på söndag klockan 14 kommer man att hålla öppet.

All kunskap om platsen ska sammanställas och om ett halvår vet man mer om platsen.

En markradarundersökning tyder på att det finns fynd att hämta dels från källaren nära Vadstenavägen och också under skulpturen av tranan i västra delen av parken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!